Analiza finansowa i prezentacja danych w MS Excel

Analiza finansowaZajmujesz się w pracy wynikami sprzedaży i chciałbyś przeanalizować swoje dane z kilku ostatnich lat, by sprawdzić, jak wyglądały zmiany? Nie wiesz jednak, które narzędzia w Excelu pomogą Ci uzyskać najbardziej realny obraz wyników sprzedaży? To dla Ciebie właśnie jest ten artykuł.

Analiza finansowa - Długookresowy trend sprzedaży

Przyjmijmy, że musisz wyeliminować ze swoich danych sprzedażowych wszystkie wartości przypadkowe i wahania powiązane z sezonowością sprzedaży z 4 lat. Wynik analizy chciałbyś zaprezentować na wykresie, by zmiany w sprzedaży były czytelniejsze dla Ciebie lub twojego szefostwa.

By to zrobić, warto zastosować średnią ruchomą, która jest metodą wygładzania danych statystycznych.

Analiza finansowa

Uznajmy, że grafika powyżej pokazuje twoje dane wejściowe. Jeśli chcesz uzyskać wyniki dotyczące trendu za pomocą średniej ruchomej, musisz:

  • W komórce D1 wpisz "Średnia ruchoma", a w komórce E1 "Błąd standardowy"
  • Z menu "Dane" wybierz "Analiz danych", a w oknie dialogowym wybierz narzędzie "Średnia ruchoma" i kliknij "OK"

Uwaga!
Jeśli nie widzisz w tej karcie opcji "Analiza Danych:", wyszukaj w programie narzędzie "Dodatki", a potem "Analysis ToolPak" i kliknij "OK". W tym momencie w karcie "Dane" powinno znaleźć się poszukiwane narzędzie.

Analiza finansowa

  • W oknie dialogowym, które się wyświetli, w pole "Zakres wejściowy", wpisz zakres swoich danych. U nas będzie to $C$1:$C$25, a następnie zaznacz opcję "Tytuł w pierwszym wierszu".
  • W polu "Odstęp" podaj wartość, która odzwierciedla cykliczność twoich danych. Dla nas jest to 4, ponieważ w każdym roku mamy 4 wartości sprzedaży.
  • W pole "Zakres wyjściowy" wpisz $D$2. Zaznacz też opcje "Wykres wyjściowy" i "Błędy standardowe". Zatwierdź ustawienia, klikając "OK".
  • Analiza finansowa

Komórki od D2 do E25 zostaną w tej chwili automatycznie wypełnione, a obok pojawi się wykres z wartościami średniej ruchomej. Wynik będzie prezentował się mniej więcej w ten sposób:

Analiza finansowa

Działanie średniej ruchomej

Jeśli się przyjrzysz danym, zauważysz, że każda średnia jest obstawiona na podstawie danej wartości i trzech, które ją poprzedzają. Błędy standardowe obliczane są dla czterech ostatnich wartości średniej ruchomej.

Pewnie jednak w oczy rzuca się zakres komórek D2:D4, w których pojawia się błąd #N/D!. Dla tych kwartałów program nie może obliczyć średniej ruchomej. Wynika to z tego, że przyjęliśmy okres 4. By jednak obliczyć średnią ruchomą, musieliśmy mieć kwartał bieżący i 3, które go poprzedzają. Taka sytuacja dla pierwszych wyników nie ma miejsca. Podobna zasada obowiązuje także dla błędu standardowego.

Błąd standardowy

Jeśli sprawdzimy pole E8, w którym pojawia się pierwszy wynik błędu standardowego, zobaczymy, że znajduje się w nim formuła:

=PIERWIASTEK(SUMA.XMY.2(C6:C9;D5:D8)/4)

Co ona oznacza?

Fragment SUMA.XMY.2(C6:C9;D5:D8) oblicza różnicę pomiędzy wartościami wygładzonymi, które znajdują się w komórkach D5:D8, a wartościami rzeczywistymi z komórek C5:D8. Potem te różnice podnoszone są do kwadratu i sumowane. Potem liczony jest pierwiastek z tej wartości.

Analiza finansowa

Prezentacja danych - Wykres i jego formatowanie

Wykorzystując funkcje "Średnia ruchoma", otrzymaliśmy nie tylko zbiór danych, ale także automatycznie stworzony wykres. Wymaga on jednak pewnych poprawek.

Przede wszystkim warto powiększyć wykres, by stał się on bardziej czytelny. Później możesz dostosować także wielkość czcionek. Możesz to zrobić w menu "Czcionka".

Gdy dobierzesz już odpowiednią wielkość tekstu, możesz sformatować osie. Najpierw kliknij pionową oś wykresu i wybierz "Formatuj oś". W menu, które pojawi się po prawej stronie arkusza, w pole "Maksimum" wpisz wartość 100. Gdy wciśniesz ENTER, skala automatycznie się zmieni.

Analiza finansowa

Zauważ, że na osi poziomej znajdują się "Punkty danych". Powinny tam być lata i kwartały, które dotyczą naszych danych. By to zrobić, kliknij nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje "Zaznacz dane". Pojawi się przed Tobą następujące okno:

Analiza finansowa

Wciśnij przycisk "Edytuj" znajdujący się pod nagłówkiem "Etykiety osi poziomej (kategorii)" i zaznacz zakres A2:B25. Potwierdź, klikając "OK". Wykres powinien prezentować się teraz w następujący sposób:

Analiza finansowa

Dane można oczywiście prezentować i analizować na wiele różnych sposobów, które mogą znacząco zmienić twoje postrzeganie informacji, które zapisujesz w postaci arkuszy kalkulacyjnych.

Ąutor: www.edukey.pl.

Komentarze