Banki i ich rola we współczesnym świecie

BankOdgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce, a ze świadczonych przez banki usług korzysta niemal każdy z nas. jaką rolę odgrywają one w świecie finansów? Oto najważniejsze informacje na temat banków i ich roli w gospodarce.

Jednym z najważniejszych zadań, z jakimi muszą się zmierzyć banki, jest udział w kreacji pieniądza. Tu ważną rolę odgrywają banki komercyjne, które mogą tworzyć tzw. pieniądz bankowy. Jego kreacja wiąże się z działalnością kredytową oraz z zakupem walut obcych, czego efektem staje się wzrost wkładów (czyli środków płatniczych), jakimi dysponuje dany bank. W kreacji pieniądza ważną rolę odgrywa też tzw. pieniądz rezerwowy.

To rezerwy, które bank przechowuje we własnych skarbcach oraz na specjalnych rachunkach w banku centralnym. Każdy bank odgrywa jednocześnie ważną rolę w społecznym podziale pracy. Wynika to z faktu, iż banki są przedsiębiorstwami zajmującymi się wykonywaniem czynności finansowych oraz obsługą papierów wartościowych. Banki udzielają jednocześnie cennego wsparcia wielu podmiotom gospodarczym, mogą im też udzielać wielu cennych porad. Ich rola we współczesnej gospodarce jest zatem ogromna, a z usług bankowych korzysta coraz więcej instytucji, firm oraz osób prywatnych.

Jaką rolę odgrywa bank?

Dla wielu z nas bank to przede wszystkim miejsce przechowywania pieniędzy. To w bankach zakładamy bieżące rachunki, to dzięki bankom możemy oszczędzać na specjalnych rachunkach oraz lokatach. Banki mogą nam też udzielać kredytów oraz świadczyć wiele innych usług. Jaką rolę pełnią zatem banki w świecie finansów?

Jedną z najważniejszych ról, jaką odgrywają we współczesnym świecie banki, jest rola płatnika. Wynika to z faktu, iż każdy bank w imieniu swych klientów wykonuje szereg płatności. Bank jest jednocześnie agentem, który często działa w imieniu swych klientów. To bank zarządza funduszami, które zostały mu powierzone przez klientów, to bank działa w imieniu swych klientów w zakresie emisji papierów wartościowych.

Na banki można też spojrzeć jako na instytucje, które mają pełnić rolę gwarantów. To dzięki nim wielu z nas może spłacić swe zobowiązania, co w dzisiejszych czasach jest kwestią wyjątkowo ważną.

Banki są jednocześnie bardzo ważnymi pośrednikami. Są one przecież odpowiedzialne za dokonywanie transformacji powierzonych im depozytów w kredyty, które mogą być udzielane zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Każdy bank ma zatem ogromny wpływ na gospodarkę kraju, o czym warto pamiętać.

Komentarze