Czy banki mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitałuUnieważnienie umowy dotyczącej kredytu we frankach szwajcarskich może być sposobem na uwolnienie się od konieczności jego spłaty. Jednak jest możliwe tylko wtedy, gdy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, czyli nieuczciwe zapisy. Czy banki mogą domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału? Wyjaśniamy.

Czy bank może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału?

Zdarzają się sytuację, gdy bank pozywa o korzystanie z kapitału klienta, który chce unieważnić zaciągnięty kredyt frankowy. Czy takie działanie instytucji finansowej jest uzasadnione? Często zawiłe zapisy umowy są niezrozumiałe dla osób decydujących się na taki kredyt. Szczegółowo wynagrodzenie za korzystanie z kapitału wyjaśnia kancelariakredytobiorcy.pl, więc jeśli nie wiesz, czy bank ma prawo domagać się dodatkowych roszczeń finansowych od kredytobiorcy, możesz skorzystać z zamieszczonych na tej stronie parad. Zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego instytucje finansowe nie mogą żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, ponieważ takie działanie jest niezgodne z prawem.

Czy frankowicz może domagać się roszczeń od banku?

Roszczeń za zawarcie nieuczciwej umowy kredytowej może domagać się kredytobiorca, jednak nie oznacza, że przysługuje mu wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez bank. Założenia dyrektywy 93/13 zapewniają klientom wysoki poziom ochrony, co zachęca frankowiczów do składania pozwów. Wytoczenie takiego powództwa przeciwko instytucji finansowej nie jest kosztowne, dlatego liczba wniesionych roszczeń może sukcesywnie wzrastać. Warto jednak pamiętać, że stwierdzenie zasadności złożenia pozwu o odszkodowanie za bezpodstawne wzbogacenie się przez bank na nieuczciwie zawartej umowie kredytowej należy do sądu. Zatem nie zawsze będzie rozstrzygnięte na korzyść frankowicza.

Opinia Rzecznika TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Wynagrodzenie banku za korzystnie z kapitału z tytułu unieważnionej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich według opinii Rzecznika Generalnego TSUE jest działaniem bezpodstawnym. Instytucja ta może domagać się tylko zwrotu środków finansowych z tytułu udzielonego kredytu i odsetek ustawowych za opóźniania w spłacie należności. Ponadto powodem unieważnienia umowy kredytowej było umieszczenie w niej nieuczciwych zapisków przez bank, więc gdyby instytucja ta mogła żądać od klienta wynagrodzenia, oznaczałoby to, że czerpie korzyści z niezgodnych z prawem praktyk.

Rozliczenie z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu najczęściej polega na podpisaniu z nim ugody. W kwestii ustalenia korzystnych dla kredytobiorcy warunków warto zwrócić się o pomoc do prawnika, który przeanalizuje umowę. Ostateczny wyrok w sprawie unieważnionych umów kredytowych z frankowiczami jeszcze nie zapadł - decyzji TSUE należy się spodziewać w czerwcu 2023 roku.

Opinia Rzecznika Generalnego jednoznacznie wskazuje, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

Komentarze