Czy da się uniknąć dziedziczenia długu?

Uniknięcie dziedziczenia długuDziedziczenie długu to jedna z częstych obaw osób, których bliscy zmagają się z problemami finansowymi. Czy rzeczywiście trzeba się tego bać? Nie zawsze. Zobacz, jak w praktyce wyglądają zasady dziedziczenia długów i co możesz zrobić, aby uchronić się przed problemami finansowymi z tego tytułu.

Dziedziczenie długu - kiedy istnieje takie ryzyko?

Zasady tak zwanego dziedziczenia długu zostały dokładnie opisane w polskim prawie. Zgodnie z nim po zmarłej osobie można dziedziczyć na dwa sposoby. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, majątek przechodzi na osoby w nim wskazane. Jeżeli takiego dokumentu nie było, wówczas prawo do dziedziczenia uzyskuje najbliższa rodzina - w pierwszej kolejności najczęściej współmałżonek oraz dzieci.

Bez względu na sytuację, majątek zmarłego podlega dziedziczeniu "w całości" - a zatem na spadkobiercę przechodzą zarówno prawa do aktywów, jak i pasywów. Oznacza to, że dziedziczy się zarówno wartościowe składniki, np. nieruchomości, środki pieniężne, cenną biżuterię czy samochód, jak i długi, które spoczywały na spadkodawcy. Nie ma możliwości oddzielenia jednego od drugiego - czyli np. przejęcia jedynie cennych przedmiotów czy mieszkania bez wzięcia odpowiedzialności za długi.

Ryzyko odziedziczenia długu istnieje więc, wówczas gdy przysługuje Ci prawo spadkowe. Możesz się oczywiście przed tym ochronić.

Jak uniknąć przyjęcia kłopotliwego spadku?

Zmarł Twój krewny i przysługuje Ci prawo do odziedziczenia majątku po nim? To wcale nie oznacza, że musisz z niego skorzystać. Zgodnie z przepisami, masz 6 miesięcy na podjęcie decyzji, co zrobić ze spadkiem. Możliwości są trzy:

  1. całkowite odrzucenie spadku - oznacza, że zrzekasz się praw do majątku po zmarłym krewnym. W takiej sytuacji przechodzi ono na kolejnych uprawnionych i oni również mogą podjąć własne decyzje odnośnie do tego, co zrobić;
  2. przyjęcie spadku na wprost - a zatem w całości. W tej opcji odpowiadasz w 100% za długi pozostawione przez spadkodawcę, także swoim majątkiem;
  3. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - to opcja "domyślna", która wejdzie w życie, jeżeli w ciągu wspomnianych 6 miesięcy nie złożysz innego oświadczenia. W tej sytuacji przejmiesz na siebie zarówno majątek, jak i długi zmarłego, ale odpowiesz za zobowiązania do spłacenia tylko w kwocie wynikającej z pozostawionych aktywów. Co to oznacza? W uproszczeniu, jeżeli po spadkodawcy pozostało np. 150 000 zł długów i działka o wartości 100 000 zł - jesteś zobowiązany do uregulowania zobowiązań tylko do wysokości 100 000 zł.

Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów ze spadkiem, dobrym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku. Warto jednak dobrze przemyśleć tę decyzję. Są sytuacje, w których długi do spłacenia są stosunkowo niewielkie w porównaniu z wartością majątku po zmarłym. Wówczas może się opłacać je uregulować.

Odziedziczyłeś dług? Zobacz, co zrobić dalej!

Znalazłeś się w sytuacji opisanej przed chwilą, a więc "opłacało Ci się" odziedziczyć dług zmarłego krewnego? Jeśli tak, tuż po dopełnieniu formalności skontaktuj się z wierzycielem lub firmą windykacyjną, która obsługiwała to zobowiązanie. Informacje na ten temat znajdziesz np. z dokumentach pozostawionych przez spadkodawcę. Jeżeli był on np. klientem Ultimo, szczegóły dalszego postępowania możesz uzgodnić np. telefonicznie lub mailowo. Doradca przeprowadzi Cię przez cały proces i pomoże uzgodnić dogodny harmonogram spłaty zobowiązania. Najczęściej będzie je można rozłożyć na niewielkie raty - tak, aby regulowanie odziedziczonego długu nie odbiło się boleśnie na domowym budżecie.

Jak zatem widzisz, istnieje kilka rozwiązań w sytuacji odziedziczenia długu. Oceń rzetelnie swoją sytuację i podejmij najkorzystniejszą, a przede wszystkim najbezpieczniejszą dla siebie decyzję.

Komentarze