Czy zastrzeżenie nazwy firmy da mi gwarancję, że nie naruszam prawa?

Zastrzeżenie nazwy firmyWśród przedsiębiorców króluje przekonanie, że udana rejestracja znaku towarowego jest potwierdzeniem legalności ich działań. Wiara w tego typu mity może jedynie spowodować, że utracisz markę, na którą ciężko pracowałeś. Warto zatem sprawdzić jak to wygląda w rzeczywistości.

​Czy zastrzeżenie nazwy firmy da mi gwarancję, że nie naruszam prawa?

Niestety ten popularny mit nie ma nic wspólnego z prawdą. Sama rejestracja znaku towarowego nie oznacza, że twoje działania są legalne. Twoje oznaczenie może naruszać prawa innych podmiotów, a mimo to może być zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z możliwością unieważnienia twojego znaku towarowego.

Zobacz również:

​Dlaczego Urząd Patentowy nie sprawdził czy mój znak koliduje z innym, już zarejestrowanym znakiem?

Bo nie ma takiego obowiązku. Przed zmianami w procedurze ekspert z urzędu rzeczywiście sprawdzał czy znak, który chcesz zarejestrować nie jest podobny lub identyczny co już zarejestrowany. Wymagało to jednak czasu i wydłużało cały proces, dlatego w roku 2016 wprowadzono zmiany.

W obecnej procedurze urząd zajmuje się jedynie sprawdzaniem wniosków pod kątem formalnym, w celu wykrycia bezwzględnych przeszkód rejestracji. Kontrola tego jakie znaki są zgłaszane do rejestracji spadła na samych przedsiębiorców, którzy otrzymali prawo zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia.

Jeżeli żaden sprzeciw się nie pojawi to znak jest rejestrowany. Nie jest to jednak jeszcze potwierdzenie legalności - osoba trzecia, posiadająca prawa do wcześniejszego znaku mogła twoje zgłoszenie zwyczajnie przeoczyć.

​Teoretycznie możesz zastrzec znak towarowy Coca Cola!

Wyjaśnię to na przykładzie - zgłaszasz do rejestracji logo Coca-Cola. Po trzech miesiącach żaden sprzeciw nie wpłynął, więc otrzymujesz decyzje pozytywną i zostaje ci wydane świadectwo ochronne. Mogłoby się więc wydawać, że możesz się tym oznaczeniem posługiwać. Fakty są jednak takie, że firma posiadająca prawa do tego znaku może wytoczyć ci proces sądowy oraz złożyć wniosek o unieważnienie twojego znaku towarowego. Stracisz nie tylko markę ale i pieniądze.

Z tego właśnie powodu warto korzystać korzystać z pomocy rzecznika patentowego przy rejestracji znaku. Rzecznik przed zgłoszeniem zrobi analizę prawną Twojej marki.

​Unieważnienie znaku towarowego przy bezwzględnych przeszkodach rejestracji

Każdy wniosek o rejestracje znaku towarowego jest sprawdzany przez eksperta z Urzędu Patentowego, w celu wykrycia bezwzględnych przeszkód rejestracji. Brak takowych kolizji oznacza, że dany znak może zostać zarejestrowany. Natomiast pojawienie się takiej przeszkody wyklucza możliwość zastrzeżenia danego oznaczenia z urzędu.

Można wymienić kilka bezwzględnych przeszkód rejestracji:

  • Nazwa, która nie nadaje się do oznaczania towarów i usług - może to być nazwa opisowa np. "gruszka", która ma służyć do oznaczania owoców
  • Nazwa bezpośrednio wskazująca na konkretną cechę produktu
  • Nazwa, która z biegiem czasu i wzrostem popularności utraciła zdolność odróżniającą, tzw. nazwa rodzajowa (np. "krówki")
  • Znak sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami - np. zachęcający do popełnienia przestępstwa, wykorzystujący wulgaryzmy
  • Znak wykorzystujący symbole państwowe, patriotyczne, symbole organizacji międzynarodowych lub symbole religijne

Zdarza się, że w wyniku pomyłki urzędnika znak zostaje zarejestrowany, mimo że wystąpiły bezwzględne przeszkody rejestracji. W takiej sytuacji istnieje opcja złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego. Konieczne jest wtedy wykazanie, że przeszkody tego typu się pojawiły, lecz zostały przez eksperta przeoczone.

Nie wszystkie przeszkody są możliwe do wykrycia. Wniosek o rejestracje mógł zostać złożony w złej wierze, co kwalifikuje się jako bezwzględna przeszkoda rejestracji, ale urzędnik nie jest w stanie tego zweryfikować.

​Rejestracja znaku towarowego w złej wierze

W ustawie Prawo własności przemysłowej znajdziesz artykuł, który informuje o nie udzielaniu praw ochronnych na znaki towarowe zgłoszone w złej wierze. Na próżno jednak szukać w tej ustawie wyjaśnienia czym jest zła wiara. Definicje tego zjawiska można określić przy pomocy doktryny oraz orzeczeń sądowych, tutaj jednak posłużę się konkretnym przykładem.

Pan Jan oraz Pan Marek współpracowali ze sobą. Po pewnym czasie jednak współpracę zakończyli i każdy z nich rozpoczął własną działalność. Pan Jan, chcąc utrudnić działalność Panu Markowi, zarejestrował w Urzędzie Patentowym oznaczenie, z którego ten drugi korzystał, a którego nie chronił. Pan Jan nie wiedział jednak o tym, że w tej sytuacji jego konkurent może unieważnić jego znak towarowy.

Powyższy przykład idealnie obrazuje na czym polega zła wiara. O złej wierze mówimy wtedy, gdy celem rejestracji znaku towarowego nie jest chęć uzyskania ochrony prawnej, lecz chęć uprzykrzenia życia innym osobom. Niestety w pewnych przypadkach udowodnienie komuś działania w złej wierze jest niezwykle trudne. Szczególnie wtedy, kiedy między stronami nie było żadnych powiązań gospodarczych.

​Unieważnienie znaku towarowego przy względnych przeszkodach rejestracji

Względne przeszkody rejestracji to przeszkody mniejszego kalibru - ich pojawienie się nie oznacza, że wniosek jest automatycznie odrzucany. Tutaj wszystko zależy od tego czy w okresie sprzeciwowym inny podmiot zgłosi sprzeciw do rejestracji.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu przysługuje tym, którzy posiadają powstałe wcześniej prawa, czy to osobiste czy majątkowe, lub prawa do wcześniej zarejestrowanego podobnego znaku towarowego.

1. Prawa osobiste oraz prawa majątkowe

Chodzi tutaj głównie o prawa autorskie. Nie każdy wie o tym, że prawa do zaprojektowanego logo przysługują grafikowi. Nawet po rozliczeniu to on nadal będzie ich posiadaczem. Powstaje więc ryzyko, że twórca grafiki zabroni ci korzystać z tego logo lub złoży wniosek do urzędu o unieważnienie znaku towarowego.

Jeśli chcesz się przed tym ustrzec to podpisz z grafikiem umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Dopiero wtedy realnym właścicielem logo będziesz ty.

2. Podobny lub identyczny znak zarejestrowany wcześniej

Możliwość unieważnienia twojego znaku towarowego ma także osoba posiadająca prawa do wcześniejszego oznaczenia. Jest jednak kilka warunków:

  1. Oba znaki muszą służyć do oznaczania podobnych produktów lub usług.
  2. Oba znaki muszą być do siebie podobne lub być identyczne.
  3. Musi zachodzić ryzyko, że konsument zostanie wprowadzony w błąd.

Jeśli znaki nie są do siebie podobne, lub są podobne ale służą do odróżniania różnych rodzajów towarów to unieważnienie znaku nie jest możliwe.

Ile mam czasu na podjęcie działań?

Skoro planujesz złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego to lepiej działaj szybko. Jeśli dowiedziałeś się, że istnieje znak kolidujący z twoim i przez 5 lat nie zrobiłeś w tej sprawie nic to tracisz możliwość unieważnienia tego znaku.

Co muszę zrobić by uniknąć sporów i zmniejszyć ryzyko unieważnienia marki?

Analiza prawna twojej marki jest tą czynnością, która może uchronić cię przed przykrymi sytuacjami w postaci procesów sądowych i unieważnienia twojego znaku towarowego. Czynność ta nie należy do prostych, wymaga szczegółowej wiedzy na temat znaków towarowych oraz sporego doświadczenia. Dlatego by uniknąć błędów poproś o pomoc rzecznika patentowego.

Często słyszę o przedsiębiorcach, którzy uznają analizę prawną marki za stratę czasu bo przecież sprawdzili, że nie ma firmy o identycznej nazwie. To błąd ponieważ kolizją mogą być również znaki podobne a do ich znalezienia potrzeba sporo czasu.

Podsumowanie

Czy zastrzeżenie nazwy firmy da mi gwarancję, że nie naruszam prawa? Myślę, że na to pytanie znasz już odpowiedź - nie. Rejestracja znaku towarowego nie potwierdza, że działasz legalnie. Pamiętaj, że urząd sprawdza jedynie kwestie formalne oraz czy nie występują bezwzględne przeszkody rejestracji. Po udanej rejestracji osoby trzecie wciąż mogą złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego. Pamiętaj, że możesz uniknąć ryzyka zlecając rzecznikowi patentowemu analizę prawną marki.

Komentarze