Czym jest faktoring i kiedy warto z niego skorzystać

FaktoringWłaściciele firm nierzadko szukają alternatywnych możliwości finansowania działalności gospodarczej. Często decydują się na leasing, wzięcie kredytu, lub dofinansowanie z funduszy unijnych zapominając, że jednym z najlepszych rozwiązań może być dla nich faktoring. Czym właściwie jest, jakie są jego rodzaje i, przede wszystkim, kiedy warto skorzystać z takiego sposobu dodatkowego finansowania?

Faktoring - czym właściwie jest?

Faktoring to usługa świadczona przez faktora, polegająca na wykupie faktur od klienta, będącego wykonawcą usług lub dostawcą towarów na rzecz swoich kontrahentów. W praktyce wygląda to tak, że niedługo po wystawieniu faktury i przekazaniu wszystkich informacji do faktora, otrzymuje się zaliczkę na poczet finansowych należności. Reszta jest wypłacana w momencie, gdy odbiorca dokona zapłaty na rachunek faktora.

Kim są uczestnicy faktoringu?

Stronami umowy faktoringu są: faktorant (przedsiębiorca) oraz faktor (instytucja finansowa). Uczestnikiem transakcji faktoringowej jest też kontrahent, czyli dłużnik faktoringowy, który ma obowiązek opłacenia faktury w odpowiednim terminie.

Faktoring przeznaczony jest dla firm, które prowadzą sprzedaż usług i towarów innym instytucjom lub firmom. Chodzi o przedsiębiorstwa handlowe, usługowe oraz produkcyjne, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności.

Co zyskujemy dzięki faktoringowi?

To wprost idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które szukają szybkich źródeł finansowania, a także dla przedsiębiorców, którzy dzięki faktoringowi mogą od razu dysponować swoimi pieniędzmi. Faktoring zapewnia finansowanie bieżącej działalności. To "recepta" na powstawanie zatorów płatniczych.

Faktoring sprawia, że nic nie zagraża płynności finansowej firmy. Zwiększa też szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Co więcej, za faktoringiem stoi cały pakiet dodatkowych usług - przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców.

Jakie rozróżniamy rodzaje faktoringu?

W Polsce rozróżniamy kilka kategorii usług faktoringowych, które mogą występować osobno lub łączyć się ze sobą. Faktoring dzielimy ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, charakter zobowiązania, charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami, moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej, sposób korzystania z usług faktoringowych oraz moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność. Warto przyjrzeć się bliżej każdemu z rodzajów.

Przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta:

 • faktoring pełny - w przypadku faktoringu pełnego, całą odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta przenosi się na faktora,
 • faktoring niepełny - w tej usłudze faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta,
 • faktoring mieszany - firma faktoringowa ustala kwotę, do której jest odpowiedzialna za niewypłacalność dłużnika, a jeśli ta zostanie przekroczona - cała odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę.

Charakter zobowiązania:

 • faktoring wierzytelnościowy (sprzedażowy i zakupowy) - przedsiębiorca przekazuje faktury faktorowi, który tym samym nabywa wierzytelność, a kontrahent musi ją spłacić,
 • faktoring dłużny (inaczej: faktoring odwrotny/odwrócony) - mamy z nim do czynienia, kiedy przedsiębiorca zaciąga dług w faktoringowej firmie (dług wymaga uregulowania w określonym czasie).

Charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami:

 • faktoring krajowy - dla przedsiębiorców współpracujących z kontrahentami z tego samego kraju,
 • faktoring międzynarodowy - dla przedsiębiorstw chcących wysyłać swoje usługi i produkty za granicę (w przypadku faktoringu eksportowego), oraz dla tych, którzy chcą sprowadzać produkty do Polski (faktoring importowy).

Moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej:

 • faktoring jawny - najpopularniejsza i najtańsza faktoringowa usługa, w której jedna ze stron umowy musi natychmiast powiadomić kontrahenta o wierzytelności, a także o spłacie należności na konto faktora,
 • faktoring cichy (tajny) - w przypadku tej usługi nie powiadamia się kontrahenta o cesji wierzytelności, a koszty faktoringu niejawnego w porównaniu z faktoringiem jawnym są o wiele wyższe,
 • faktoring półotwarty - dłużnik nie wie o umowie faktoringowej aż do momentu otrzymania wezwania do zapłaty należności.

Sposób korzystania z usług faktoringowych:

 • faktoring pojedynczy - gdy jedynie wybrane faktury są przekazywane firmie faktoringowej przez przedsiębiorcę,
 • faktoring globalny - gdy wszystkie faktury od kontrahentów zgłoszone do umowy faktoringowej są przekazywane przez przedsiębiorcę do sfinansowania,
 • limit faktoringowy - podobny do faktoringu globalnego, z jedną, znaczącą różnicą: zanim faktor podpisze umowę z przedsiębiorcą, sprawdza dokładnie jego sytuację finansową, dzięki czemu może przyznać określony limit na finansowanie faktur.

Moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność:

 • faktoring dyskontowy - w momencie podpisania umowy, faktor przejmuje wierzytelność,
 • faktoring zaliczkowy - faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę (80-90%) na poczet wierzytelności, a gdy dłużnik spłaci fakturę, na konto klienta zostaje przelana pozostała część kwoty,
 • faktoring wymagalnościowy - przedsiębiorca otrzymuje kwotę ze sprzedaży wierzytelności wtedy, gdy dłużnik spłaci należność faktorowi.

Faktoring zapewniający płynność finansową

Dowiedz się więcej tutaj.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

Skorzystanie z faktoringu powinny rozważyć przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które sprzedają swoje towary stałym kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Warto skorzystać z faktoringu wtedy, gdy utrzymanie płynności finansowej jest dla firmy problemem (ponieważ konieczne jest wydłużanie terminów płatności). Brak zdolności kredytowej oraz problemy z rozliczeniami z kontrahentami to kolejne powody do skorzystania z faktoringu.

Gdy sprzedaż firmy rośnie...

W sytuacji, gdy sprzedaż firmy rośnie, a jej właściciel ma stałych kontrahentów, z którymi rozlicza się za pomocą kredytu kupieckiego - jak najbardziej skorzystanie z faktoringu byłoby dla niego opłacalne. Zyskać może też osoba funkcjonująca w branży sezonowej.

Gdy chcemy poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa

Jeżeli natomiast przyjrzymy się faktoringowi odwrotnemu, zauważymy, że może być on świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców współpracujących ze stałymi dostawcami, chcących poprawienia swojej płynności finansowej - jednak bez zaciągania kredytu. Korzystają tutaj nie tylko dostawcy, ale, przede wszystkim, nabywcy, którzy często dostają propozycje rabatów w zamian za szybką, przedterminową spłatę.

Gdy chcemy uchronić się przed niekorzystną współpracą z niesolidnym kontrahentem

Warto skorzystać z faktoringu wtedy, gdy chcemy wydłużyć termin płatności, ale nie chcemy obciążyć struktury bilansu firmy. Gdy przedsiębiorcy pragną uchronić się przed nawiązaniem nieudanej współpracy z nieodpowiednim kontrahentem, gdy chcą mieć możliwość szybkiego regulowania zobowiązań oraz gdy chcą skutecznie wyegzekwować zapłatę od dłużnika - zawsze warto w takich momentach zdecydować się na faktoring!

Podsumowanie

Kompleksowa usługa, jaką jest faktoring, pozwala na krótkoterminowe finansowanie dla firm stosujących odroczone terminy płatności wobec kontrahentów. Zapewnia szybki dostęp do gotówki oraz pakiet dodatkowych usług. Istnieje cały ogrom korzyści płynących z faktoringu, jak chociażby chęć poprawienia płynności finansowej firmy. Warto skorzystać z tej usługi w wielu sytuacjach.

Komentarze

Adam
Jeśli dalej nie jesteś pewny, co to jest faktoring, to śpieszymy z pomocą. Faktoring pozwala Twojej firmie odzyskać gotówkę z faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności. Faktorant, czyli przedsiębiorca, przekazuje faktorowi swoje wierzytelności, a ten od razu za nie płaci i czeka na zapłatę od Twojego kontrahenta.Jeś li chcesz poprawić płynność finansową swojej firmy, polecamy faktoring w Bibby Financial Services,
Bibby
W przypadku kiedy sprzedajesz z długim terminem płatności, przydatny w poprawie płynności finansowej będzie faktoring. Faktor, np. Bibby Financial Services, odkupuje od Ciebie faktury i płaci Ci natychmiastowo, a potem sam zbiera należności od Twoich kontrahentów. Dostajesz swoją gotówkę o wiele szybciej, niż gdybyś czekał na spłatę faktur.
http://www.bibbyfinancialservices.pl