Czym jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowaWindykacja terenowa wchodzi w zakres każdej metody odzyskiwania należności od dłużnika. To nieodzowny element zarówno windykacji polubownej, jak i windykacji twardej.

Polega przede wszystkim na wizycie windykatora w miejscu zamieszkania dłużnika bądź w siedzibie jego firmy. Jest to rozmowa bezpośrednia, która zawsze daje o wiele lepsze rezultaty i pozwala na szybsze odzyskanie wierzytelności.

Każdy windykator, który został ku temu odpowiednio przeszkolony, może prowadzić windykację terenową. W takim działaniu najważniejsze są jego umiejętności negocjacji bezpośrednich, ale i odpowiednia prezencja. Dzisiaj obalamy mit, zgodnie z którym windykator jest nieuprzejmym wyrostkiem, który groźbami stara się odzyskać dług.

Windykator terenowy - kto to taki?

Windykatorzy terenowi to w pełni profesjonalni przedstawiciele wierzycieli, którzy doskonale znają się na mediacji i posiadają rzetelną wiedzę w zakresie prawa cywilnego, karnego i gospodarczego.

Oczywiście, aby móc realizować obowiązki windykatora terenowego, przydają się nie tylko cechy wyuczone. To również określona osobowość. Windykator musi być osobą komunikatywną, która w sposób sprawny przedstawi wszelkie aspekty w ramach odzyskiwania długu. Windykator terenowy powinien wykazywać nienaganną prezencję, kulturę osobistą i elokwencję. Cierpliwość, opanowanie i umiejętność skutecznego działania pod presją czasu i stresu to kolejne walory, jakie musi posiadać.

Windykacja terenowa w systemie polubownym

Najważniejsza jest pierwsza wizyta windykatora u dłużnika, bo to ona ma największe znaczenie w całym procesie odzyskiwania długu. Nierzadko zdarza się tak, że windykator terenowy puka do drzwi dłużnika już po 7-14 dniach od przyjęcia zlecenia i to właśnie wtedy dane zobowiązanie zostaje spłacone.

Jeszcze przed wizytą, windykator terenowy musi bardzo dokładnie zapoznać się z profilem dłużnika. Istotne jest między innymi zdobycie wiedzy na temat jego majątku czy informacji o branży, w jakiej prowadzi swoją działalność.

Zadaniem osobistej wizyty windykatora terenowego jest oczywiście wywarcie wpływu na dłużniku, ale nie tylko. Przyjeżdżając w miejsce jego pracy czy do domu, może ocenić też jego majątek i sytuację finansową. Może też porozmawiać z dłużnikiem i tym samym dowiedzieć się, jaki jest powód powstania zadłużenia. Ważnym elementem są negocjacje - to wtedy może dojść do obustronnego porozumienia, z korzyścią zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Windykator może uzyskać pisemne zapewnienie o spłacie w określonym terminie, dłużnik natomiast może wynegocjować na przykład rozłożenie należności na raty. Dobrze sporządzony plan spłaty zobowiązania nie naruszy płynności finansowej dłużnika, a wierzyciel odzyska swoją własność.

Windykacja terenowa w systemie windykacji twardej

W przypadku, kiedy nie doszło do polubownej współpracy z dłużnikiem, dalsze negocjacje mijają się z celem. Wtedy w spłatę zadłużenia włącza się komornik, a windykator terenowy pełni ważną rolę podczas egzekucji komorniczych.

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, iż windykator może być obecny w trakcie zajmowania mienia przez komornika. Może nie tylko wyznaczyć mienie, które ma zostać zajęte w ramach długu, ale też ma prawo do sporządzenia raportu z całego procesu. Może również informować komornika o aktualnej postawie dłużnika, a także dokumentować egzekucję komorniczą - robiąc na przykład zdjęcia.

Źródło: www.intrum.com.

Komentarze

Agnik
Windykację terenową od niedawna można zlecić on-line. Nierzadko jest to ostatnia deska ratunku przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Ja polecam przetestowanie platformy www.oddaj-kase.com.pl
Grzesiek
Czasami firma windykacyjna to jedyne rozwiązanie. Polecam poczytać o korzyściach płynących z tego na stronie https://www.fluence.com.pl/ i samemu skorzystać.