Dlaczego banki upadają, skąd kryzys finansowy w banku?

BankomatW dzisiejszych czasach pieniądze mogą być rozumiane bardzo umownie. Stan wyświetlany na koncie bankowym nie zawsze odzwierciedla bowiem faktyczne zasoby, do których człowiek może mieć dostęp. W panującym systemie nie stanowi to aż takiego kłopotu z dnia na dzień, a problemy zaczynają się, kiedy przychodzi kryzys finansowy. Jeśli jesteś ciekaw, co może stać się z twoimi pieniędzmi, warto, abyś wiedział, dlaczego banki upadają.

Czym jest kryzys finansowy?

Mówiąc najprościej, kryzys finansowy, to sytuacja, w której gwałtowne zmiany na rynku doprowadzają, na przykład do tego, że banki stają się niewypłacalne. Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale po głębszej analizie łatwo zauważyć, że stan naszych kont nie zawsze pokrywa się z ilością pieniędzy, którą jednorazowo możemy pobrać z banku. Sytuacja ta może być bez znaczenia w kontekście jednego klienta banku, ale jak wiadomo, jest ich o wiele więcej.

Najprostszym sposobem przedstawienia, jak mógłby wyglądać początek kryzysu finansowego, jest chęć wypłacenia całości środków przez wszystkich klientów banku w tym samym czasie. Instytucje te przeważnie nie posiadają bowiem bezpośredniego i natychmiastowego dostępu do całości gotówki. W takiej sytuacji bank może albo nie wypłacić należnych środków, albo zapożyczyć się, tworząc kolejną pętlę kredytową, co często prowadzi do dalszego pogarszania się stanu rzeczy. Jeśli chcesz być bardziej świadomy swojej sytuacji finansowej, wiedzę i informacje o bankach poszerzysz dzięki www.banki365.pl, gdzie są one szczegółowo opisane.

Czym spowodowany jest kryzys finansowy?

Dość trudno określić konkretną przyczynę każdego z kryzysów finansowych w historii. Można jednak powiedzieć, że stan ten przeważnie powodowany jest powstaniem sytuacji niepewności o wypłacalności banków.

Dobrym przykładem może tu być kryzys finansowy 2008, który miał wpływ na większą część rynków na świecie. Spowodowany był on między innymi udzielaniem przez amerykańskie banki kredytów hipotecznych o wysokim ryzyku osobom o niewystarczających możliwościach finansowania. Można przyjąć, że światowy kryzys finansowy 2008. rozpoczął się, po powstaniu chaosu na runku nieruchomości, dynamicznych zmianach stóp procentowych oraz wydarzeń losowych, takich jak huragan Katrina.

Dlaczego banki upadają?

Można powiedzieć, że banki upadają, przez to, że w dużej części bazują na kwotach umownych. Jak wiadomo, kryzys bankowy to sytuacja, w której zbyt dużo klientów, chciałoby odebrać ulokowane na koncie pieniądze. W sytuacji, kiedy bank jest w stanie ustalić nową umowę i pobrać wymagane środki od innych instytucji, sytuacja nie jest aż tak zła. Upadek banku następuje jednak wtedy, kiedy instytucja ta straci swoją wiarygodność i w efekcie tego, nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Jak więc widać, banki upadają, przeważnie przez nagłe i nieprzewidywalne zmiany na rynku finansowym. Tego rodzaju destabilizacja prowadzi do kryzysu finansowego, który może mieć kolosalne skutki, nawet na skalę światową.

Komentarze