Fotowoltaika dla firm - opłacalność, przepisy, dofinansowanie

Fotowoltaika dla firmEnergia odnawialna to branża, w którą inwestuje się dziś na całym świecie, ciągle poszukując coraz lepszych rozwiązań i polepszenia wydajności urządzeń, m.in. modułów fotowoltaicznych. Fotowoltaika przy tym coraz śmielej wkracza zarówno do gospodarstw domowych, jak i do firm, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów pozyskiwanej energii. Przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują w zieloną energię, dostrzegając w OZE możliwości rozwoju, a nawet zarobku.

Fotowoltaika jest obecnie bodaj najprężniej rozwijającą się technologią z zakresu odnawialnych źródeł energii, ale czy inwestowanie w tę technologię rzeczywiście może przynieść korzyści dla firm?

Czy warto inwestować w fotowoltaikę dla firm?

Prowadzący przedsiębiorstwo musi przede wszystkim umieć doskonale liczyć. Kalkulować, co jest dla jego biznesu opłacalne, co ryzykowne, ale dające szanse na zysk, a co należy zdecydowanie odrzucić. Kalkulując w wypadku pozyskiwania energii elektrycznej z energii słońca, ekonomia zdecydowanie przemawia za wejściem w ten biznes.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się również m.in. z wykorzystywaniem energii elektrycznej, którą trzeba kupować. Ilość energii może być różna, ale jest niezbędna nawet wówczas, gdy firma zajmuje się jedynie pracą biurową.

Inwestycja w fotowoltaikę pozwala w takich wypadkach na duże oszczędności, ponieważ przynajmniej część energii zostanie pozyskana z modułów fotowoltaicznych, a więc ze słońca.

Zakup energii od dostawcy jest mniejszy, obniżają się więc koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Ponadto sam fakt niepełnego uzależnienia od dostaw prądu w powszechnej formie, pozwala poczuć się przedsiębiorcy bardziej samowystarczalnym, a przy tym mniej zależnym od rynkowych zwyżek cen energii.

Aspekt ekonomiczny jest dosyć oczywisty i przemawia za inwestycjami w odnawialne źródła energii, czyli przede wszystkim w fotowoltaikę. A czy istnieją aspekty inne, czyli takie, o których mówi się niepoliczalne? Czy fotowoltaika ma wpływ na renomę przedsiębiorstwa?

Tak się składa, że obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do ekologii i dbania o środowisko, a można wręcz uznać, że świat wpadł już w proekologiczną histerię. Staramy się ograniczać używanie foliowych torebek, czy słomek, a coraz częściej również decydujemy się na zakup elektrycznych samochodów. Czy są to tylko trendy, czy konieczność, ciągle można polemizować, niemniej firmy zaangażowane w proekologiczną działalność zaczynają mieć na rynku łatwiej. Nawet jeżeli nie każdy nadąża za trendami, to już trudno będzie przekonać do naszej firmy klientów, którzy są EKO, bez ukazania, chociażby niewielkiego wkładu w ochronę środowiska naturalnego. Polityka? Owszem, ale w tym akurat przypadku całkiem użyteczna i dla firmy i dla środowiska.

Jak to się ma do fotowoltaiki? Ano bezpośrednio pokazują oblicze firmy, która w chwili podjęcia decyzji o inwestycji w zieloną energię jest postrzegana jako przedsiębiorstwo proekologiczne przez jego kontrahentów. Widoczna fotowoltaika, także wpisywana w transparenty firmy, pozytywnie oddziałuje na jej prestiż i w pewien sposób również zwiększa jej renomę oraz zaufanie do niej innych przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo, którego działalność ma ograniczony zgubny wpływ na środowisko naturalne albo działające na rzecz jego ochrony, zyskuje po prostu na wizerunku. W niektórych sytuacjach, kiedy dochodzi do starcia z konkurencją, cena i jakość usługi albo produktu może nie być dostatecznie silnym argumentem dla wyróżnienia własnego przedsiębiorstwa. Wówczas działalność proekologiczna może być sposobem na przekonanie do siebie klientów, a tym samym przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Jak wygląda opłacalność i amortyzacja instalacji fotowoltaicznej w firmie?

Inwestycja w fotowoltaikę początkowo może wydawać się bardzo kosztownym przedsięwzięciem i tak jest w rzeczywistości - zakup oraz opłaty instalacyjne całej potrzebnej infrastruktury są niemałym wydatkiem i najczęściej jednorazowym. Nie jest to jednak aż tak jednoznaczne.

To prawda, że pojedyncza duża inwestycja uszczupli zasoby finansowe przedsiębiorstwa, ale za to zapewni firmie na lata dostęp do stabilnego i darmowego źródła energii elektrycznej. Mamy więc tutaj do czynienia z zyskiem, którym jest brak konieczności ponoszenia w przyszłości kosztów narażonych na dużą zmienną.

Ponadto firma jako inwestor wcale nie musi sobie radzić samodzielnie. Propagowanie przez państwo inwestycji w odnawialne źródła energii powoduje, że zaistniało wiele możliwości uzyskania do nich dofinansowania. Dotacje, ulgi oraz nisko oprocentowane kredyty pozwalają w znacznie krótszym czasie od zakładanego przy normalnym finansowaniu uzyskiwać zwroty z inwestycji. Niezależnie od tego, czy są to mikro instalacje, czy też większe projekty inwestycja może się zacząć zwracać już po ok. pięciu latach.

Dla biznesu fotowoltaika jest po prostu dobrą i opłacalną inwestycją, a przy tym niewymagającą zatrudniania dodatkowego personelu. Raz zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest w praktyce bezobsługowa, a jej trwałość szacowana na 25 do 30 lat. Długoterminowo to się po prostu przedsiębiorcom opłaca.

Fotowoltaika dla firm - przepisy

W roku 2019 ustawa o OZE (odnawialne źródła energii) została znowelizowana, co zupełnie zmieniło możliwości przedsiębiorców w zakresie inwestowania w takie technologie. Nowela objęła przedsiębiorców definicją prosumenta, a co to dla firm oznacza i dlaczego jest tak istotne?

Prosument - definicja, znaczenie

Prosument jest zbitką wyrazów "producent" oraz "konsument" i takie dokładnie ma znaczenie. Jak sama nazwa wskazuje, prosument jest podmiotem produkującym daną wartość, a jednocześnie z niej korzystającym. Jak to wygląda w dziedzinie zielonej energii?

Prosument zużywa energię elektryczną wyprodukowaną przez swoją instalację (dotyczy to nie tylko fotowoltaiki, ale również energii uzyskiwanej z innych źródeł, np. z wiatru lub z wody) na własne potrzeby, ale jej nadmiar może przekazywać do sieci energetycznej. Prosumencja umożliwia również odebranie przekazanej energii, kiedy panele fotowoltaiczne nie dostarczają jej w wystarczającej ilości, np. zimą, gdy nasłonecznienie jest mniejsze.

Taki odbiór energii nie jest obarczony żadnymi bezpośrednimi opłatami, ale rozliczane jest w inny sposób. System opustów, bo tak to się nazywa, polega na możliwości odbioru 80-ciu procent przekazanej energii i dotyczy instalacji o mocy do 10 kW albo 70-ciu procent, przy instalacjach o mocy powyżej 10 a do 50 kW. Dzięki nowelizacji ustawy, od połowy 2019 roku Pakiet Prosumencki dostępny jest nie tylko dla prywatnych producentów-odbiorców energii elektrycznej, ale dotyczy również przedsiębiorców.

Stanowi to ogromne ułatwienie i jest kolejnym krokiem ku jeszcze większej opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. Właściciele firm mają przy tym większy wybór od "prywaciarzy", gdyż mogą nie tylko zmagazynować nadmiar energii w sieci, ale także sprzedać dystrybutorowi nadwyżkę. Jedynym ograniczeniem jest moc mikro instalacji, gdyż nie może ona przekraczać 50 kW, a także niemożności uczynienia ze sprzedaży energii przedmiotu górującego nad innymi działalnościami gospodarczymi danego przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika dla firm - dofinansowanie

Czy można uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną i czy długo trzeba czekać na zwrot takiej inwestycji? Są na to sposoby.

Ulga termomodernizacyjna
Jest wprawdzie rozwiązaniem skierowanym do prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych, to w niektórych przypadkach mogą z niego skorzystać także przedsiębiorcy; chodzi o tych, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzą z domu. W ramach ulgi przy zainwestowaniu w fotowoltaikę istnieje możliwość odliczenia od dochodu firmy nawet do 53 tys. zł. Jest to krok ku wspieraniu walki z zanieczyszczeniem powietrza, którą wydatnie wspiera wymiana albo modernizacja instalacji na taką, której standard energetyczny jest bardziej proekologiczny.

Energia Plus
Jest już pożyczką albo dotacja skierowaną do właścicieli takich firm, których roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2 GWh. Ponadto, zaplanowana inwestycja w fotowoltaikę musi wymuszać oszczędność energii elektrycznej w przedsiębiorstwie co najmniej na poziomie 5 procent. W tym wypadku nieodzowny staje się audyt energetyczny, ale dzięki temu można uzyskać do 50 tys. zł bezzwrotnej dotacji albo nawet do 3,95 mln zł pożyczki.

Program "Bocian"
Jest z kolei pośrednim rozwiązaniem, a jego ogólnym założeniem jest redukcja emisji CO2 poprzez zwiększanie możliwości produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, czyli także ze słońca. W tym wypadku w programie zawarte są instalacje fotowoltaiczne na budynku albo na gruncie o mocy od 40 kWp do 1 MWp. W ramach programu "Bocian" można starać się o pożyczkę nawet do wysokości 4 mln zł, ale uczestnictwo w programie ma swoje warunki formalne.

Regionalne Programy Operacyjne
Oferują one wsparcie przy inwestowaniu w zieloną energię i warto się zapoznać ze szczegółami programów. Jest to o tyle istotne, że RPO mogą mieć różne wsparcie dla inwestorów, w zależności od województwa.

Czy inwestycja w fotowoltaikę jest dla przedsiębiorcy dobra? To nie ulega wątpliwości, tym bardziej że koszty inwestycyjne ostatnio znacznie zmalały, przy jednoczesnym wzroście cen energii elektrycznej.

Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się jeszcze pogłębiał, a przestawienie się na OZE daje ponadto dla firmy nie tylko korzyści materialne. Firmy dbające o środowisko mają zdecydowanie łatwiej na rynkach, także przez rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa i postrzeganie takich firm.

Komentarze