Fotowoltaika - dopłaty, dofinansowanie, dotacje w Polsce

Dofinansowanie do fotowoltaikiFotowoltaika z roku na rok zyskuje coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Technologia wytwarzania ogniw fotowoltaicznych i innych elementów składowych instalacji fotowoltaicznych znacznie się rozwija. Proces ten prowadzi do stopniowych obniżek cen, które musimy zapłacić za prąd z odnawialnego źródła energii. Cena instalacji fotowoltaicznej jest jednak nadal wysoka i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na jej zakup. Właśnie dlatego dopłaty do fotowoltaiki są świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy nie dysponują wystarczającą sumą pieniędzy. W poniższym artykule poznasz najważniejsze dofinansowania na fotowoltaikę w Polsce.

Dopłaty do fotowoltaiki

Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) na rynku pozyskiwania energii do 15% do roku 2020. Obecnie trwają również dyskusje nad doprowadzeniem do roku 2030 tego udziału do 21%. Właśnie z tego powodu powstają różnego rodzaju dopłaty do fotowoltaiki, które mają na celu zwiększenie popytu na instalacje fotowoltaiczne. Dzięki tym dopłatą coraz więcej ludzi może zdecydować się na montaż instalacji fotowoltaicznej w swoim domu. Jak starać się o dopłaty do fotowoltaiki w Polsce?

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Pamiętajmy, że starając się o dofinansowanie musimy uzasadnić, dlaczego właśnie my powinniśmy uzyskać dopłatę do fotowoltaiki. Bardzo ważnym aspektem, który bierze się pod uwagę jest zapewnienie o zrezygnowaniu z używania nieodnawialnych źródeł energii lub też znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Najwyższą instytucją koordynującą programami dotyczącymi energii odnawialnej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod tą instytucją znajdują się różnego typu jednostki, które funkcjonują na poziomie wojewódzkim. Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW to między innymi środki unijne, krajowe i norweskie. Większość funduszy dotyczących wspierania OZE przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów, które związane są z administracją państwową, lub są użyteczne publicznie. W poniższym artykule przedstawiamy dopłaty do fotowoltaiki, na które może liczyć większe grono kandydatów.

Program PROSUMENT

Dopłaty pochodzące z tego programu mogą pokrywać nawet do 40% kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Program PROSUMENT skierowany jest głównie do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni i ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Warunkiem, który musi spełnić każdy uczestnik tego programu jest zabranie kredytu na wdrożenie OZE. Program PROSUMENT przewidziany jest na lata 2014-2022, jednak umowy powinny zostać sfinalizowane do roku 2020. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 prosumentem nazywa się odbiorcę końcowego, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. Odbiorca ten wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii i zużywa ją tylko na własne potrzeby, które nie są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Program BOCIAN

Skierowany jest głównie do przedsiębiorców i pozwala uzyskać pożyczkę z niskim oprocentowaniem, która pokryje do 85% kosztów inwestycji. Program Bocian wspiera budowę, rozbudowę i przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Głównym celem tego programu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (podobnie jak program PROSUMENT). Program BOCIAN przewidziany jest z kolei na lata 2015-2023. Podpisywanie umów trwa do roku 2020. Instalacje fotowoltaiczne dofinansowane przez program BOCIAN powinny posiadać moc większą niż 40kW - jednak maksymalnie 1MW.

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Programy tworzone są na szczeblu wojewódzkim i dysponują środkami unijnymi. W każdym województwie programy różnią się od siebie, dlatego najlepiej dowiedzieć się o nich indywidualnie. Różnice polegają między innymi na kwestiach formalnych, kwotach, które można uzyskać lub na grupach docelowych. W Polsce istnieje 16 programów regionalnych (jeden program na jedno województwo).

To tylko niektóre dopłaty do fotowoltaiki, które są dostępne w Polsce. Zauważmy, że wyżej wymienione programy cieszą się dużą popularnością i z roku na rok fundusze na rozwój fotowoltaiki się kurczą. Warto więc pomyśleć o złożeniu wniosku jak najszybciej!

Autor: www.sunergo.pl.

Komentarze

Angela
Bardzo mądrze skonstruowana oferta tylko dla kogo? Oczywiście nie dla konsumenta tylko dla banków. Ja tez bym bym chciała skorzystać z 40% dopłaty do fotowaltaiki ---- ale bez obowiązku zaciągania kredytu...
Przeliczyłam: to co mi dofinansują = odstekom. Komu więc pomagają? Oczywiście bankom jakżeby inaczej, wyraźnie uwidacznia się cel :: nie rozszerzanie EO ale zysk banku
Skorumpowane uściski