Gdzie szukać pomocy prawnej? Kancelarie i nie tylko

PrawnikNie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi. Powiedzenie to wywodzi się z prawa rzymskiego i można je zrozumieć jako twierdzenie odnoszące się do tego, że brak znajomości czy rozumienia pewnych norm nie stanowi usprawiedliwienia dla niestosowania ich. Przez meandry prawa z powodzeniem mogą przeprowadzić nas prawnicy. Gdzie szukać pomocy prawnej?

Pomoc prawna udzielana w kancelariach

Gdy zorientujemy się, że mamy kłopoty prawne to pierwszym, naturalnym krokiem jest udanie się do kancelarii prawnej, czyli miejsca zrzeszającego prawników - radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy. Najczęściej spotykanymi typami są kancelarie adwokackie oraz radcowskie. Nie różnią się one zakresem usług, jednak warto podkreślić, że ich praca uregulowana jest odrębnymi przepisami, przez co np. są oni zatrudniani na różnych warunkach. Warto podkreślić, że każda kolejna nowelizacja prawa niweluje różnice między nimi. Pracownikami kancelarii prawnych bardzo często są także doradcy podatkowi. W zależności od liczby zatrudnianych prawników oraz ich specjalizacji kancelarie mogą oferować bardzo szeroki zakres usług, jak i skupiać się na jednej gałęzi prawa, np. prawie bankowym, pomocy frankowiczom czy przedsiębiorcom, gdzie dobrym przykładem specjalizacji dla firm jest obsługa korporacji (kancelariakrs.pl). Największy wybór prawników mają mieszkańcy dużych miast, gdzie na każdej ulicy można znaleźć jedną lub nawet kilka kancelarii, co znacząco ułatwia dostęp do wyspecjalizowanych prawników.

Czym są darmowe punkty pomocy prawnej? Kto może z nich skorzystać?

Prawnicy z kancelarii adwokackiej otrzymują wynagrodzenie od swoich klientów, jednak warto zaznaczyć, że organizują oni cyklicznie tzw. dni pro bono, w których czasie oferują darmową pomocą prawną, konsultacje.

Osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawnika, mogą skorzystać także z darmowych porad prawnych, udzielanych w ponad 1.500 punktach w całej Polsce. W każdym powiecie działają minimum 2 takie miejsca, a ich listę znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości bądź wybranego starostwa powiatowego. W punkach uzyskać można pomoc związaną z wieloma aspektami prawa np. rodzinnego czy pracy. Prawnicy nie tylko udzielają porad prawnych, ale i przygotowują plan działania w konkretnej sytuacji, opracowują wzory pism, organizują mediacje. Do udzielania pomocy w tego typu miejscach uprawnieni są zazwyczaj adwokaci, radcowie prawni, jak i w uzasadnionych przypadkach aplikanci. Nieodpłatna pomoc prawna oferowana jest osobom fizycznym oraz osobom samozatrudnionym, które nie zatrudniały pracowników przez ostatni rok. Skorzystać może z niej każdy, kto nie może ponieść kosztów pracy prawnika i podpisze stosowne oświadczenie w puncie pomocy prawnej. System ten finansowany jest przez państwo.

Jakie inne miejsca oferują pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji?

Warto wiedzieć, że nie tylko w kancelariach prawnych oraz punktach darmowej pomocy prawnej uzyskać można pomoc w tym zakresie. Ciekawą inicjatywą są uniwersyteckie poradnie prawne, w których nieodpłatnie działają studenci prawa. Dodatkowo osoby w trudnej sytuacji mogą zgłosić się do:

  • biur poselskich oraz senatorskich, gdzie pomocy mogą udzielić asystenci,
  • ośrodków pomocy społecznej,
  • powiatowych centrów pomocy rodzinie,
  • prawników i radców prawnych zatrudnionych we własnym miejscu pracy,
  • radnych,
  • stowarzyszeń i fundacji np. Biura Porad Obywatelskich,
  • związków zawodowych.

Warto zaznaczyć, że niektóre parafie organizują dla parafian bezpłatne konsultacje prawne.

Komentarze