Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowegoPrzymierzasz się do zastrzeżenia swojej nazwy firmy? Na pewno interesuje cię to ile trwa rejestracja znaku towarowego. Ewentualnie jak długo trzeba czekać na wydanie świadectwa przez Urząd Patentowy. Nie ma tutaj prostej odpowiedzi i wszystko finalnie zależy od tego czy na etapie zgłoszenia pojawią się jakieś błędy lub przeszkody czy też nie.

​Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP to najbardziej skuteczny sposób ochrony twojej marki. Cały proces rejestracji rozpoczyna się od złożenia przez ciebie wniosku do urzędu. Konieczne jest także uiszczenie wszelkich wymaganych opłat.

Procedura rejestracji znaku towarowego trwa 6 miesięcy, o ile po drodze nie pojawiły się żadne komplikacje. Osobną kwestią jest jednak czas oczekiwania na wydanie świadectwa ochronnego. Poniżej przedstawiam całą procedurę rozbitą na poszczególne etapy.

 • Etap 1. Badanie zdolności rejestrowej twojego oznaczenia - 7 dni (czynność nieobowiązkowa, jednak warto wziąć ją pod uwagę)
 • Etap 2. Sprawdzenie czy złożony wniosek nie posiada błędów formalnych, publikacja zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego - 1 do 2 miesięcy
 • Etap 3. Okres sprzeciwowy - 3 miesiące
 • Etap 4. Wydanie decyzji o rejestracji - 1 miesiąc
 • Etap 5. Wydanie świadectwa ochronnego - 4 do 6 miesięcy

Zobacz również:

​Od kiedy obowiązuje ochrona znaku towarowego?

Jeśli procedura rejestracji znaku towarowego zakończy się dla ciebie pomyślnie, to takie prawo ochronne obowiązuje na okres 10 lat. Pamiętaj, że nie liczy się go od dnia otrzymania decyzji czy świadectwa ochronnego, lecz od dnia złożenia wniosku do urzędu. W tym kontekście nie ma większego znaczenia czy cała procedura przebiegnie błyskawicznie czy rozciągnie się w czasie.

​Kiedy czas rejestracji znaku towarowego ulega wydłużeniu?

Przy rejestracji znaku towarowego trzeba zwracać uwagę na obowiązujące przepisy prawne. Każde uchybienie to ryzyko przedłużenia procesu rejestracji, a nawet otrzymania negatywnej decyzji. Przedstawię ci kilka sytuacji, które wpływają na czas trwania procedury.

Błąd formalny na etapie zgłoszenia

Błąd formalny najczęściej dotyczy złożonego przez ciebie wniosku. Przykładowo nie zostało podane jakie towary bądź usługi będą tym znakiem oznaczane. Wystąpienie takiego błędu może przedłużyć proces rejestracji nawet do 6 miesięcy. Może także całkowicie uniemożliwić ci rejestrację znaku towarowego jeżeli nie odpowiesz w wyznaczonym terminie.

Pojawienie się bezwzględnej przeszkody rejestracji

W obecnym systemie, tzw. systemie sprzeciwowym, urzędnik sprawdza jedynie czy nie występują bezwzględne przeszkody rejestracji. Za bezwzględną przeszkodę rejestracji uznaje się np. umieszczenie w swoim logo symboli religijnych lub państwowych. Pojawienie się takiej przeszkody (np. zarzut opisowości znaku) jest równoznaczne z otrzymaniem odmowy.

Oczywiście otrzymujesz możliwość złożenia wyjaśnień i obrony swojego oznaczenia. Miej jednak na uwadze, że wypłynie to na czas trwania procesu rejestracji (dodatkowe 3 miesiące), nie mówiąc już o tym, że ochrony możesz w ogóle nie otrzymać.

Opieszałość urzędowego eksperta

Działania urzędnika mają duże znaczenie jeśli chodzi o czas trwania procedury rejestracji znaku towarowego. Niestety, żaden przepis prawny nie obliguje eksperta urzędowego do zajęcia się twoim zgłoszeniem w wyznaczonym terminie. Praktyka odkładania trudnych spraw na czas późniejszy jest bardzo częsta. Twój wniosek może więc tkwić w martwym punkcie przez rok, a nawet dłużej.

Złożenie sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego

Zaznaczyłem już wcześniej, że w obecnej procedurze urzędnik bada twój wniosek wyłącznie pod kątem wystąpienia bezwzględnych przeszkód rejestracji. Badanie czy doszło do kolizji z innymi, już istniejącymi znakami nie należy więc już do jego obowiązków. To zostało przerzucone na przedsiębiorców posiadających znaki już zarejestrowane. Po zgłoszeniu następuje okres sprzeciwowy, trwający 3 miesiące. Wtedy właśnie inne osoby mogą wnosić sprzeciw do rejestracji.

Zazwyczaj postępowanie sprzeciwowe zajmuje do dwóch lat. Tutaj także warto zaznaczyć, że decyzję wydaną przez Urząd Patentowy możesz zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po tym jedyną możliwość jest wniesienie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na prawomocny wyrok trzeba jednak czekać minimum 5 lat.

Sprzeciwu da się uniknąć, ale trzeba o tym pomyśleć przed zgłoszeniem. Rzecznik patentowy może zrobić dla Ciebie badanie. Jeżeli znajdzie kolizje to pokaże Ci jak je obejść. W efekcie konkurencja widząc twoje zgłoszenie będzie miała duże wątpliwości czy składać sprzeciw. A jeżeli jednak to zrobi to zmiany zaproponowane przez rzecznika patentowego dadzą Ci argumenty za tym, że porównywane znaki nie są do siebie kolizyjnie podobne.

Rejestracja unijnego znaku towarowego

Rejestracja znaku unijnego wymaga złożenia odpowiedniego formularza do EUIPO. Procedura rejestracji unijnego znaku towarowego jest prawie identyczna jak procedura w polskim urzędzie. Mamy więc badanie złożonego wniosku pod kątem formalnym oraz publikację zgłoszenia.

Występuje tu jednak pewna różnica, która dla ciebie jest niezwykle ważna. EUIPO informuje właścicieli wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych o pojawieniu się twojego zgłoszenia i od tej pory mogą oni wnieść sprzeciw do rejestracji. Analiza prawna marki, wykonana przez rzecznika patentowego, jest więc w tej procedurze szczególnie istotna. Pozwoli ci uniknąć przykrych konsekwencji, takich jak zakaz korzystania z marki.

Rejestracja unijnego znaku towarowego zajmuje od 4 do 8 miesięcy, chyba że na którymś z etapów procesu pojawią się problemy. Tą procedurę również podzielę na etapy.

 • Etap 1. Badanie zdolności rejestrowej twojego znaku - 7 dni (nieobowiązkowe)
 • Etap 2. Badanie czy wniosek nie zawiera błędów formalnych, publikacja zgłoszenia - 2 do 3 tygodni
 • Etap 3. Okres sprzeciwowy - 3 miesiące
 • Etap 4. Wydanie decyzji o rejestracji oraz wydanie świadectwa ochronnego - 2 do 3 tygodni

Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego

Od razu wspomnę, że uzyskanie ochrony prawnej, obejmującej cały świat jest niemożliwe. Za to jak najbardziej możliwe jest pozyskanie ochrony obejmującej swym zasięgiem konkretne państwa lub regiony. Masz więc przed sobą dwie ścieżki:

 1. Rejestracja w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
 2. Rejestracja w urzędzie patentowy wybranego kraju

Najwygodniejszą opcją jest zgłoszenie poprzez Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wymogiem jest posiadanie już zarejestrowanego znaku towarowego w Polsce, lub posiadanie unijnego znaku towarowego. Dzięki temu masz możliwość rozszerzenia ochrony inne kraje i regiony. Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego zajmuje od 12 do 18 miesięcy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze zarejestrowanego znaku towarowego lub interesuje cię otrzymanie ochrony w kraju, w którym znak międzynarodowy nie obowiązuje, to zgłoszenie w urzędzie konkretnego państwa będzie dla ciebie lepszym rozwiązaniem.

Rzecznik patentowy pomoże przyspieszyć proces rejestracji

Skorzystanie z pomocy fachowca może mieć znaczący wpływ na przebieg całej procedury rejestracji znaku towarowego. Jednakże pewne terminy, jak np. 3 miesięczny okres sprzeciwowy, nie mogą być w żaden sposób skrócone. Nie mniej unikanie błędów to najlepszy sposób na ograniczenie czasu całej procedury do minimum.

Zapewne nie chciałbyś doświadczyć tego, co Pan Michał, który postanowił zarejestrować swoje logo jako unijny znak towarowy. Pan Michał uznał, że poradzi sobie bez pomocy rzecznika patentowego. Zgłosił się więc do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), gdzie złożył swój formularz oraz wniósł 900 EUR opłaty rejestrowej. Nie zdawał on sobie jednak sprawy z tego, że Urząd poinformował o jego zgłoszeniu innych przedsiębiorców, którzy posiadają kolizyjnie podobne znaki już zarejestrowane.

Na jego nieszczęście, jeden z nich postanowił go zaatakować. Nie tylko zażądał on od Pana Michała wycofania zgłoszenia, ale także zaprzestania korzystania z oznaczenia i wydania wszelkich uzyskanych korzyści. Tego dało się uniknąć, ale należało działać przed zgłoszeniem. Rzecznik patentowy wyłapałby kolizję na etapie badania. To w ogóle pozwoliłoby rozważyć różne scenariusze działania.

Komentarze