Jak inwestować w spółki akcyjne z sektora motoryzacji

Inwestowanie w spółki akcyjneMotoryzacja jest branżą działalnością, która uzależniona jest od sektora paliwowego, ale nie tylko. Dzięki nowoczesnym technologiom może się prężnie rozwijać, oferując klientom m.in. samochody hybrydowe i elektryczne, które zdaniem wielu są przyszłością światowej motoryzacji.

Drożejąca ropa naftowa powoduje, że z coraz większą nadzieją i zainteresowaniem kupujący pojazdy mechaniczne patrzą na te samochody, które dają spore oszczędności na bieżącej eksploatacji. Perspektywy rozwoju branży motoryzacyjnej są więc bardzo szerokie. Warto zastanowić się w takim przypadku nad możliwością prowadzenia inwestycji z wykorzystaniem akcji spółek z sektora motoryzacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych.

Dlaczego warto zainteresować się sektorem motoryzacyjnym na giełdzie?

Na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych notowane są akcje spółek działających w wielu różnych branżach. Na jakie akcje warto postawić? Ciekawie przedstawia się oferta sektora motoryzacyjnego. Inwestycje w motoryzacje należy uznać za stosunkowo bezpieczne, ponieważ firmy działające w takiej branży dążą do zaspakajania stałej i właściwie naturalnej potrzeby człowieka, tj. konieczności przemieszczania się z wykorzystaniem różnego rodzaju pojazdów mechanicznych.

Mówiąc o branży motoryzacyjnej, mówimy właściwie o firmach, które produkują i dystrybuują oraz sprzedają samochody – nowe i używane, jak i części do nich wraz ze wszelkimi elementami wyposażenia.

Z uwagi na stałe zapotrzebowanie na samochody i części do nich, inwestowanie w spółki z branży motoryzacyjnej jest w pewnym stopniu bezpieczniejsze niż inwestowanie w inne branże. Dlatego nawet początkujący inwestorzy mogą to zrobić.

Jak lokować środki finansowe w spółki motoryzacyjne?

Dla inwestora, który chce z jednej strony zyskownie inwestować swoje pieniądze, a z drugiej ograniczać ponoszone z tego tytułu ryzyko utraty części lub całości posiadanych środków, nieopłacalne może być typowanie jednej spółki motoryzacyjnej i lokowanie w nią wszystkich finansów. Można tak robić właściwie tylko w przypadku inwestowania w spółki dysponujące dużym udziałem kapitału państwowego, a w przypadku firm motoryzacyjnych takie podejście nie będzie się sprawdzać.

Spółki motoryzacyjne z udziałem kapitału państwowego, jak pokazała historia, nie radzą sobie dobrze na rynku, a z czasem tracą na wartości i kończą jako podmioty odsprzedane do innych, prywatnych spółek.

Za to najprawdopodobniej dobrym wyborem inwestycyjnym okażą się spółki z branży motoryzacyjnej o innowacyjnym podejściu, które inwestują w nowoczesne technologie, np. w produkcję części niezbędnych do prawidłowego działania samochodów elektrycznych lub hybrydowych. Motoryzacja jest takim sektorem, w którym cały czas dochodzi do innowacji, a jeśli dana firma nie nadąża za takimi zmianami, będzie traciła na swojej wartości, a to spowoduje utratę środków przez inwestorów, którzy zdecydowali się na zainwestowanie w nią.

Wybór spółek do inwestowania

Na rynku motoryzacyjnym w Polsce nie ma spółek produkujących pojazdy mechaniczne, jak np. w USA, ale nie brakuje dystrybutorów pojazdów i części do nich, jak i producentów części zamiennych. Inter Cars SA jest największą spółką motoryzacyjną w Polsce, która na dodatek znakomicie radzi sobie na rynku już od 2004 roku, cały czas zwiększając generalnie swoją wartość. Od października 2020 roku do października 2021 roku jej akcje wzrosły z poziomu wyceny 200 zł do 460 zł. To świadczy o tym, że inwestorzy lokujący w nie swoje pieniądze na pewno na nich sporo zarobili. Sprawdź też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/akcje.

Podobnie w przypadku akcji spółek Sanok Rubber Company. To poza tym jedna z najdłużej funkcjonujących na giełdzie firm z branży motoryzacyjnej w Polsce. Sanockie zakłady zajmują się produkcją dla motoryzacji wyrobów akcesoryjnych. Spółka podwoiła wartość swoich akcji na przestrzeni roku, od października 2020 roku do października 2021 roku.

Komentarze