Jak zdywersyfikować portfel inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny - dywersyfikacjaDywersyfikacja portfela to żelazna zasada, o której powinien pamiętać każdy inwestor. Dlaczego? Jak stworzyć zróżnicowaną strategię inwestycyjną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Dlaczego należy dywersyfikować portfel inwestycyjny?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to aspekt, o który powinien zadbać każdy inwestor. Dlaczego jest aż tak ważna? Przede wszystkim dlatego, że posiadając w swoim portfelu różne aktywa, można zbilansować ewentualne straty przynoszone przez niektóre z nich. Warto bowiem mieć świadomość, że w zależności od koniunktury na rynku pewne klasy aktywów zyskują na wartości, a inne tracą. W związku z tym ważne jest to, by zbudować portfel inwestycyjny w taki sposób, by sumarycznie wychodzić na plus. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, jednak dzięki dywersyfikacji portfela można minimalizować ewentualne straty, co pozwala czuć się znacznie bezpieczniej.

Jak zróżnicować portfel inwestycyjny?

Mając świadomość tego, jak ważna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, warto przeanalizować to, w jaki sposób jej dokonać. Otóż istotne jest w tym przypadku nabycie różnego rodzaju aktywów, czyli nie tylko akcji, czy obligacji, ale również innych instrumentów finansowych. Urozmaicenie portfela umożliwia także fizyczne złoto, a inwestorzy dysponujący mniejszym budżetem mogą postawić na srebro. O czym pamiętać, dywersyfikując portfel inwestycyjny? Przede wszystkim o tym, że takie działania powinny opierać się o stworzoną wcześniej strategii. Oznacza to, że należy przyjąć procentowe udziały poszczególnych aktywów w portfelu na bazie akceptowalnego poziomu ryzyka, a następnie budować portfel w taki sposób, by zachować odpowiednie proporcje. Oczywiście w pewnych okresach mogą być one nieco zaburzone, co wynika z rynkowej wyceny posiadanych aktywów, jednak strategia nadaje ogólny kształt portfelowi.

O czym pamiętać, tworząc strategię inwestycyjną?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego powinna opierać się na stworzonej wcześniej strategii. Przy jej opracowywaniu najważniejszy jest poziom ryzyka, który akceptuje inwestor, ponieważ może to być zarówno strategia ostrożna, jak i agresywne inwestowanie zakładające uzyskanie możliwie najwyższych zysków. O czym jeszcze należy pamiętać? Istotne jest właściwe określenie horyzontu inwestycyjnego oraz celu. Zakładając bowiem, że inwestowanie będzie długoterminowe, ponieważ ma na celu uzbieranie pieniędzy na emeryturę, można pogodzić się z okresami, w których zwrot z inwestycji będzie niewielki lub odnotowana zostanie strata. Najważniejsze jest bowiem osiągnięcie ostatecznego celu oraz średni zwrot z inwestycji.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dywersyfikacja portfela to prosta zasada, dzięki której inwestowanie jest znacznie bezpieczniejsze. Stosując ją, trzeba jednak indywidualnie określić rodzaj oraz wielkość udziału konkretnych aktywów w portfelu, co powinno uwzględniać akceptowalny poziom ryzyka.