Jaka forma zatrudnienia jest najkorzystniejsza?

ZatrudnienieNa polskim rynku pracy funkcjonuje kilka form zatrudnienia. Decydując się na podjęcie współpracy z daną firmą, warto zastanowić się, która z nich będzie najkorzystniejsza. Należy przy tym pamiętać, że różnią się one nie tylko specyfiką, lecz także perspektywą potencjalnych zarobków.

Umowa o pracę - stabilność zatrudnienia

Podstawową i wciąż bardzo pożądaną przez wielu pracowników formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Ma ona jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim wymaga wykonywania obowiązków zawodowych w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Ponadto nie zawsze jest opłacalna pod względem finansowym. W jej przypadku pracodawcy ponoszą najwyższe koszty, co nierzadko odbija się na wysokości pensji pracowników. Aby sprawdzić, jak kształtują się konkretne kwoty i różnice między poszczególnymi formami zatrudnienia, warto wykorzystać kalkulator wynagrodzeń i na tej podstawie stwierdzić, co jest najbardziej opłacalne.

Mimo pewnych wad umowa o pracę daje wiele korzyści. Przede wszystkim gwarantuje stabilność zatrudnienia - pracownicy wykonujący obowiązki zawodowe na jej podstawie są chronieni przez prawo pracy. Oprócz tego podwładni mają dostęp do wszystkich przywilejów pracowniczych, takich jak np. płatny urlop wypoczynkowy.

Umowy cywilno-prawne - duża elastyczność

Popularną alternatywą dla umowy o pracę są umowy cywilnoprawne, zwłaszcza umowa zlecenie. Należy jednak pamiętać, że można zawrzeć je tylko wtedy, gdy dana współpraca nie ma charakteru stosunku pracy (a więc obowiązki zawodowe nie są wykonywane w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie).

Umowa zlecenie jest bardzo elastycznym rozwiązaniem. Nie wiąże się z ciągłym nadzorem pracodawcy. Można ją także wypowiedzieć w dowolnym momencie (chyba że treść samej umowy stanowi inaczej). Co ważne, od takiej umowy odprowadzane są wszystkie składki ZUS. Nie trzeba jednak opłacać ubezpieczenia chorobowego - jest ono całkowicie dobrowolne.

Minusem umowy zlecenia jest większa niepewność zatrudnienia. Osoby, które wykonują obowiązki zawodowe na jej podstawie, nie mają również dostępu do przywilejów pracowniczych, ponieważ nie obejmują ich przepisy prawa pracy.

Poza umową zleceniem dość popularna jest też umowa o dzieło. Może być jednak zawarta wyłącznie w określonych sytuacjach, a więc wtedy, gdy dotyczy wykonania konkretnego dzieła (np. napisania artykułu, zaprojektowania ogrodu czy wykonania sesji fotograficznej). Mogą ją podpisać jedynie przedstawiciele niektórych zawodów. Co ważne, umowa o dzieło przynosi wyższe zarobki przy tym samym koszcie pracodawcy, ponieważ nie odprowadza się od niej żadnych składek.

Samozatrudnienie - szansa na wyższe zarobki

Dużą popularnością cieszy się też samozatrudnienie i współpraca w ramach B2B. Takie rozwiązanie wiąże się z niezależnością i możliwością wręcz nieograniczonego rozwoju oraz zarobkowania. Obarczone jest jednak ryzykiem. To na samozatrudnionym spoczywa cała odpowiedzialność finansowa i prawna za prowadzenie działalności, w tym załatwianie formalności oraz opłacanie składek. Taka osoba nie ma także typowych przywilejów pracowniczych, takich jak np. płatny urlop, w dodatku musi liczyć się z nienormowanym czasem pracy.

Komentarze