Jakie są rodzaje tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenie przysięgłeCzym są tłumaczenia uwierzytelnione, inaczej mówiąc poświadczone, które potocznie nazywamy przysięgłymi? To przede wszystkim dokumenty, w których dokonano tłumaczenia jednego języka na drugi. Nie są to jednak "zwykłe" tłumaczenia. Jakie warunki muszą być spełnione, by móc nazwać tłumaczenie przysięgłym? Jakie rozróżniamy rodzaje tłumaczeń uwierzytelnionych?

Tłumaczenia przysięgłe - co powinieneś o nich wiedzieć?

Najprostsza definicja tłumaczenia przysięgłego mówi, że jest to tłumaczenie (wyrażenie w języku docelowym treści tekstu stworzonego w języku źródłowym), które zostało poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Poświadczone, czyli zgodne z przedstawionym oryginałem albo kopią dokumentu - bo tak "zaświadczył" tłumacz.

Tłumaczenie przysięgłe zawiera formułę poświadczającą, która umieszczona jest pod przetłumaczonym tekstem. Formuła musi powstać w języku docelowym tłumaczenia, by mogła być zrozumiała dla czytelnika.

Obejmuje ona elementy takie jak poświadczenie zgodności tłumaczenia z tekstem oryginalnym lub kopią dokumentu. Ponadto, imię i nazwisko tłumacza przysięgłego muszą być podane wraz z jego numerem na liście tłumaczy przysięgłych. Standardowo podaje się też datę i miejsce sporządzenia tłumaczenia oraz numer tłumaczenia, który został nadany w repertorium tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane w wielu językach - najczęściej wybieranym językiem jest międzynarodowy język angielski, ale warto pamiętać, że obecnie można zlecić tłumaczenia nawet w tych bardziej "egzotycznych" językach. Przekład na język niemiecki, włoski, rosyjski, ukraiński, francuski, czeski, arabski, japoński, norweski, hiszpański, szwedzki lub chiński? To możliwe. Zobacz tutaj www.language-link.pl.

Są sytuacje, w których tłumaczenia zwykłe są wystarczające. Warto zaznaczyć, że pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym nie ma żadnych różnic merytorycznych, ich jakość jest wysoka, próżno szukać w nich błędów językowych czy gramatycznych. Najczęściej jednak w sytuacjach oficjalnych bywa tak, że tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne i zlecenie go profesjonaliście to konieczność.

Kim jest profesjonalista od tłumaczeń uwierzytelnionych - tłumacz przysięgły?

To osoba z wyższym wykształceniem, która zdała dwuetapowy (składający się z części pisemnej oraz ustnej) egzamin zorganizowany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, po czym została zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Dzięki temu uzyskała prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Co ważne, tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i nie może być karany. Jego zadaniem jest rzeczowy i dokładny przekład dokumentów i poświadczenie tłumaczeń oraz odpisów wykonywanych przez inne osoby. W tego typu pracy od tłumacza wymaga się perfekcyjnej znajomości obu języków - ojczystego oraz obcego.

Tłumaczenie przysięgłe musi być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Na dokumentach musi znaleźć się też podpis osoby tłumaczącej (lub podpis kwalifikowany w przypadku wersji elektronicznej). Każdy element dokumentu musi zostać przetłumaczony, bierze się pod uwagę zarówno tekst jak i podpisy, pieczęcie i inne elementy.

Rodzaje tłumaczeń przysięgłych - przede wszystkim pisemne tłumaczenia przysięgłe

Najczęściej zamawianymi w biurach i agencjach tłumaczeniowych tłumaczeniami przysięgłymi są te w wersji pisemnej. Pisemne tłumaczenia zawierają opis przedłożonego pisma, przekład treści i stwierdzenie zgodności z oryginałem. Jeżeli chodzi o dopełnienie różnych formalności w urzędach lub sądach, są absolutnie niezbędne. Tłumaczenia pisemne są tworzone także na potrzeby banków oraz instytucji państwowych, które nie akceptują tłumaczeń nieuwierzytelnionych.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenie pisemne - wiemy już, że w wielu przypadkach jest konieczne, jest to bowiem wymóg prawny. Jakie rozróżniamy rodzaje tłumaczenia pisemnego? Jakie dokumenty podlegają takiemu tłumaczeniu?

Dokumenty urzędowe

Każdy dokument pochodzący od powołanej do jego sporządzenia organizacji, jednostki organizacyjnej lub od organu państwowego musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia pisemne - przy jakich dokumentach urzędowych są absolutnie konieczne?

 • dowód osobisty,
 • książeczka wojskowa,
 • paszport,
 • akt notarialny oraz inne dokumenty notarialne,
 • wyroki i postanowienia sądowe,
 • dowód rejestracyjny,
 • prawo jazdy, karta motorowerowa, karta rowerowa,
 • akty stanu cywilnego, wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Dokumenty założycielskie spółek

Wśród wielu rodzajów tłumaczeń pisemnych rozróżniamy także tłumaczenia pisemne dokumentów założycielskich spółek. Niezależnie od tego, czy chodzi o spółkę cywilną, akcyjną, jawną, komandytową czy partnerską, powiązane ze spółkami dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego. Takie dokumenty to między innymi rozporządzenie w sprawie utworzenia spółki oraz Memorandum Stowarzyszenia. Warto zaznaczyć, że sama nazwa spółki nie podlega tłumaczeniu.

Pisma sądowe

... a konkretnie pisma, które pochodzą od organów sądowych i są kierowane do stron i innych uczestników postępowania. Rozróżniamy:

 • wezwania,
 • zarządzenia,
 • orzeczenia,
 • wzmianki i notatki,
 • inne pisma sądowe.

Dokumenty samochodowe

Najczęściej tłumaczy się dowody rejestracyjne i dowody zakupu danego pojazdu, jak umowa lub faktura. Są one niezbędne do rejestracji samochodu. Inne dokumenty potrzebne do zarejestrowania auta to:

 • wniosek właściciela o rejestrację,
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dowód wniesienia opłaty recyklingowej,
 • dowód odpłaty celnej przywozowej (w przypadku, gdy pojazd jest sprowadzony z terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim UE),
 • tablice rejestracyjne,
 • czasami także zaświadczenie o pozytywnym wyniku technicznego badania.

Najlepiej być przygotowanym i mieć przetłumaczone wszystkie wyżej wymienione dokumenty, choćby po to, by dobrze poznać nowy pojazd.

Świadectwa ukończenia i dyplomy

Poświadczenia certyfikatów oraz świadectw ukończenia - tego typu dokumenty wymagają uwierzytelnionego przekładu, a te wykonać może jedynie tłumacz przysięgły. Świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów i o wiele więcej - jeżeli chodzi o te dokumenty, tłumaczenie zwykłe nie wystarczy.

Tłumaczenia specjalistyczne

W przypadku tłumaczeń specjalistycznych chodzi o tłumaczenie tekstów dotyczących konkretnych dziedzin, takich jak prawo czy medycyna. Wykonuje się także tłumaczenia techniczne (patenty, instrukcje). Tłumacz przysięgły musi więc nie tylko perfekcyjnie znać język polski i język docelowy - konieczna jest też specjalistyczna wiedza i związanie tłumacza z dziedziną, w której wykonuje tłumaczenie.

Tłumaczenia specjalistyczne nierzadko muszą być wykonywane właśnie przez tłumacza przysięgłego, który ma uprawnienia do wydania pisemnego poświadczenia zgodności oryginału z tekstem tłumaczenia.

Wykonane przez taką osobę tłumaczenia specjalistyczne mogą być wymagane przy przedstawianiu medycznej dokumentacji w przypadku leczenia za granicą. Również wtedy, gdy sądowe sprawy toczą się w dwóch różnych krajach lub poza granicami zamieszkiwanego przez nas państwa.

Tłumaczenia przysięgłe na żywo

Oprócz tłumaczeń pisemnych sporządza się też ustne tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia na żywo odbywają się podczas podpisywania umów u notariusza, jeśli obecne tam osoby pochodzą z innych krajów. Tłumaczenia ustne są konieczne także w takich sytuacjach jak zawieranie małżeństwa z obcokrajowcem czy też przesłuchanie na komisariacie policji.

Do tłumaczeń na żywo zaliczymy także różne przemówienia oraz wystąpienia. Osoba, która ma uprawnienia do sporządzania pisemnych tłumaczeń przysięgłych, ma również prawo oferować tłumaczenia ustne, choć nie zawsze specjaliści mają to w swojej ofercie.

Tłumaczenia ustne możemy podzielić na trzy rodzaje: tłumaczenie konferencyjne, symultaniczne oraz konsekutywne. W przypadku tłumaczeń konferencyjnych chodzi o przekazywanie słów mówcy wraz z jego charakterystycznym stylem i tonem wypowiedzi.

Tłumaczenie symultaniczne odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie. Tłumacz przekłada na język obcy wypowiedź mówcy, by inni uczestnicy konferencji mogli słyszeć ją w słuchawkach. Natomiast jeśli chodzi o uroczyste gale, przemówienia, spotkania biznesowe i specjalistyczne, mamy do czynienia z tłumaczeniem konsekutywnym. Wówczas tłumacz siedzi lub stoi obok mówcy i powtarza kolejne fragmenty jego wypowiedzi w języku obcym. Bez dobrej pamięci, opanowania i kreatywności nie sposób dobrze wykonać tłumaczenia ustnego.

Należy dodać, że bez znajomości danej dziedziny, rzetelny przekład na inny język jest niemożliwy. Tłumaczenie na żywo wymaga od profesjonalisty nie tylko świetnej znajomości języków, ale także spójności, precyzji i odporności na stres.

Podsumowanie

Istnieją różne rodzaje tłumaczeń przysięgłych. Najczęściej wybieraną formą przekładu jest tłumaczenie pisemne. Zadaniem tłumacza jest przekład dokumentów urzędowych, dokumentów założycielskich spółek, pism sądowych, dokumentów samochodowych czy też świadectw i dyplomów.

Wśród kilku rodzajów tłumaczeń uwierzytelnionych rozróżniamy także tłumaczenia techniczne, oraz tłumaczenia specjalistyczne, które wymagają od tłumacza konkretnej eksperckiej wiedzy w danej dziedzinie. Nie zapominajmy o tłumaczeniach ustnych, w których odporność na stres jest chyba najbardziej pożądana. W wielu oficjalnych sytuacjach to tłumacz przysięgły jest zobowiązany do wykonania tłumaczenia na żywo.

Komentarze