Jakie zmiany pojawiły się w Kodeksie pracy w 2023 roku?

PrzedsiębiorcaWraz z rozpoczęciem nowego roku warto zapoznać się ze zmianami, które będą szczególnie dotkliwe dla pracodawców. W 2023 roku wprowadzono wiele modyfikacji, jeśli chodzi o Kodeks pracy. Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej oraz prewencyjnych środków kontroli trzeźwości pracowników to tylko wierzchołek góry lodowej.

Praca zdalna w 2023 - jak będzie wyglądać?

Kodeks pracy 2023 jest pełen istotnych zmian, które w dużej mierze dotyczą pracy zdalnej. Zgodnie z najnowszymi zapisami możliwe będzie wykonywanie pracy zdalnej całkowicie lub częściowo we wskazanym przez pracownika miejscu, które uprzednio zostało skonsultowane z pracodawcą. Obowiązkiem każdego pracodawcy będzie rozpatrzenie wniosku o pracę zdalną, zgłoszonego przez kobiety w ciąży lub pracowników, którzy zajmują się wychowywaniem dziecka, jeśli nie ukończyło ono jeszcze 4. roku życia. Pracodawcy będą również zobowiązani do dopłat do kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz do niezbędnego sprzętu, potrzebnego do wykonywania pracy zdalnej. Wyjątkiem jest tu tzw. praca zdalna okazjonalna, która nie będzie przekraczać 24 dni w całym roku kalendarzowym.

Kodeks pracy na rok 2023 znajdziesz na: https://antal.pl/wiedza/kodeks-pracy/dzial-i-przepisy-ogolne

Urlopy w 2023 r. - ile dni wolnych będzie przysługiwało pracownikom?

Duże zmiany szykują się również w kwestii dni wolnych od pracy. W 2023 r. urlop macierzyński będzie liczył 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 43 tygodnie, jeśli na świat przyjdą bliźniaki lub trojaczki. Dodatkowo zarówno matki, jak i ojcowie będą mogli skorzystać z 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego lub 5-dniowego urlopu opiekuńczego, który nie będzie jednak płatny. Nowością ma być również możliwość wzięcia 2 dni wolnego lub 16 godzin w ciągu roku z racji „siły wyższej”. Mowa tutaj o losowych sytuacjach, np. wypadku czy nagłej choroby.

Prewencyjne środki kontroli trzeźwości pracowników - co warto wiedzieć na ten temat?

Wśród najnowszych przepisów, które znaleźć można w Kodeksie pracy 2023, znalazły się też takie, które dotyczą kontroli trzeźwości pracowników. Zgodne z nimi każdy pracodawca będzie miał możliwość dokonania prewencyjnej kontroli stanu trzeźwości i obecności środków odurzających u zatrudnionych osób. Kontrola może obejmować takie substancje jak alkohol, opioidy, amfetamina i jej pochodne, kokaina, tetrahydrokannabinol oraz benzodiazepina. Sposób przeprowadzania kontroli, wykorzystywane urządzenia, czas oraz częstotliwość testów muszą być uzgodnione w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Co jest istotne to fakt, że pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzania takich testów. Ponadto ich wykonywanie nie będzie możliwe, jeśli nie zostaną sprecyzowane odpowiednie przepisy wewnętrzne.

Kodeks pracy 2023 - co się w nim jeszcze zmieniło?

Wśród innych bardzo istotnych zmian w Kodeksie pracy 2023 znajdują się m.in. nowe stawki wynagrodzenia minimalnego oraz wysokości stawki godzinowej. Zgodnie z najnowszymi przepisami minimalne wynagrodzenie będzie wynosić:

  • 3490 zł brutto za pracę od 01.01.2023 do06.2023 r.
  • 3600 zł brutto za pracę od 01.07.2023 do 31.12.2023 r.
  • 22,80 zł brutto dla stawki godzinowej za pracę od 01.01.2023 do 30.06.2023 r.
  • 23,50 zł brutto dla stawki godzinowej za pracę od 01.07.2023 do 31.12.2023 r.

Pozostałe zmiany, z którymi również warto się zapoznać, dotyczą autozapisu PKK i obowiązku informacyjnego, ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa, ustawy o sporach zbiorowych pracy, podwyżki diet z tytułu podróży służbowych, ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz stanów zagrożenia epidemicznego.

Komentarze