Jazda po alkoholu - przestępstwo czy wykroczenie?

Jazda po alkoholuJazda po alkoholu jest bardzo poważnym problemem obecnych czasów. W Polsce rośnie liczba nietrzeźwych kierowców. Statystyki budzą niepokój. Blisko co trzeci kierowca przyznaje, że mógł prowadzić samochód pod wpływem alkoholu.


Wykroczenie czy przestępstwo?

Przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w Polsce są surowe - kierowcy grozi odebranie prawa do prowadzenia pojazdu, wysoka kara pieniężna lub nawet ograniczenie i pozbawienie wolności. Jazda "na podwójnym gazie" może być traktowana jako wykroczenie lub przestępstwo. Opisane są dwa stany, które związane są ze spożyciem alkoholu: stan po spożyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, stężenie alkoholu we krwi kierowcy 0,2-0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu w przedziale 0,1-0,25 mg/dm3 określane jest jako stan po użyciu alkoholu. Jeśli przekroczone są górne granice tych norm to określane jest to jako stan nietrzeźwości.

Wykroczenie jest wtedy, gdy kierujący pojazdem mechanicznym znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, natomiast przestępstwem jest kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Co grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Osoba kierująca pojazdem mechanicznym zarówno w ruchu lądowym, powietrznym jak i wodnym pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo dochodzi do zatrzymania prawa do prowadzenia pojazdów. Jeśli zostanie wydane orzeczenie skazujące za popełnienie przestępstwa, to wyrok zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Opisane środki karne dotyczą osób, które prowadziły pojazd po alkoholu, ale nie spowodowały żadnych szkód. Natomiast jeżeli nietrzeźwy kierowca doprowadzi do kolizji albo wypadku to kary te są dużo surowsze.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na https://adwokat24h.pl.

Zatrzymanie prawa do prowadzenia pojazdu

Zatrzymanie prawa jazdy jest często bardzo bolesną konsekwencją dla zatrzymanych kierowców. Dla niektórych może oznaczać koniec kariery zawodowej, jeśli zatrzymany pracował dotychczas na stanowisku kierowcy.

Zatrzymanie prawa jazdy może zostać wymierzone nie tylko w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, ale także wszystkich innych środków działających podobnie do alkoholu (środki odurzające, narkotyki, dopalacze), a także między innymi w przypadku zbyt dużego przekroczenia prędkości (przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50km/h w obszarze zabudowanym).

Na ile można stracić prawo jazdy przy wykroczeniu a na ile przy przestępstwie?

Sankcja za popełnienie wykroczenia polegającego na kierowaniu pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu jest karą aresztu lub grzywny powyżej 50 zł. Dodatkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 do 36 miesięcy (3 lata). W przypadku prowadzenia pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰ we krwi lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg/dm3) zgodnie z kodeksem karnym minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdem wynosi 3 lata. Kierowca ma obowiązek zwrotu dokumentu, który uprawnia go do prowadzenia pojazdów.

O tym, czy istnieje możliwość odzyskania zatrzymanego dokumentu decydujący wpływ ma całokształt postępowania (policja, prokurator, adwokat). Jeżeli wyrok zostanie warunkowo umorzony, to okres zatrzymania prawa jazdy jest znacząco krótszy od tego przewidzianego dla wyroku z zawieszeniem.

Warunkowe umorzenie postępowania

Postępowanie karne za jazdę po alkoholu może zostać warunkowo umorzone. Często zatrzymany nawet nie wie, iż istnieje taka możliwość, a policja rzadko proponuje takie rozwiązanie. W przypadku warunkowego umorzenia zatrzymany cały czas zachowuje status osoby niekaranej. Stosowany jest wtedy w stosunku do zatrzymanego kierowcy okres próby, trwający od roku do trzech lat.

Ważną kwestią jest to, że w przypadku, kiedy sąd orzeknie zakazu prowadzenia pojazdu na rok to zatrzymany nie będzie musiał na nowo zdawać egzaminu na prawo jazdy.

O warunkowe umorzenie mogą ubiegać się osoby, które wcześniej nie były karane za przestępstwa umyślne.

Dobrowolne poddanie się karze

Gdy zostałeś zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości to możesz spodziewać się propozycji, by zakończyć postępowanie bez rozprawy, czyli dobrowolnie poddać się karze. Musisz mieć na względzie jednak to, że często kara wymierzona przez policję może być zbyt surowa. Znacznie lepiej zasięgnąć w tej kwestii porady specjalisty, który poprowadzi Cię do jak najbardziej korzystnego rozwiązania sprawy.

Prawo do obrony

W przypadku zatrzymania za prowadzenie pojazdu po alkoholu, zatrzymany ma prawo do obrony oraz do skorzystania z pomocy adwokata. Adwokat udzieli pomocy przy przesłuchaniach, pomoże zrozumieć często skomplikowane przepisy prawne i będzie dążył do jak najbardziej korzystnego zakończenia postępowania.

Podsumowując, decydując się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu musisz liczyć się z konsekwencjami. Prowadzenie na podwójnym gazie jest zabronione. Kara orzekana jest przed sąd na podstawie kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. Może być to kara grzywny, ograniczenie lub pozbawienie wolności, a także zakaz prowadzenia pojazdu.

Komentarze