Podatki

Księga Przychodów i RozchodówKsięga Przychodów i Rozchodów - jaki program wybrać do KPiR?

Twoja firma rozlicza się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR)? Aby ułatwić sobie prowadzenie ksiąg rachunkowych, wybierz odpowie
Odwołanie od decyzji podatkowejZasady i tryb składania odwołania od decyzji podatkowej

Jedną z zasad konstytucyjnych jest powszechne prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji z wyjątkami określonymi ustawą. N
Pusta fakturaPusta faktura a odliczenie podatku naliczonego

Oszustwa podatkowe związane z wprowadzeniem do obrotu pustych faktur przybierają coraz bardziej skomplikowane formy. Mogą polegać nie tylko na zakupie
Dochody niepodatkoweDochody niepodatkowe w Polsce

Według państwa polskiego za dochody niepodatkowe uznaje się wszystkie dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które nie są zal
Podatek, podatnik, płatnikPodatek, podatnik, płatnik - podmioty i przedmioty podatku

Elementy konstrukcyjne podatku. Osiągnięcie celów podatkowych wymaga precyzyjnego określenia, kto płaci podatek, od czego jest opłacany i obliczany, w
PodatkiPodatki w pigułce

Podatkiem nazywa się nieodpłatne, publicznoprawne, przymusowe i przede wszystkim bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa, które zobowiązany