Podatki

Odwołanie od decyzji podatkowejZasady i tryb składania odwołania od decyzji podatkowej

Jedną z zasad konstytucyjnych jest powszechne prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji z wyjątkami określonymi ustawą. N
Dochody niepodatkoweDochody niepodatkowe w Polsce

Według państwa polskiego za dochody niepodatkowe uznaje się wszystkie dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które nie są zal
Podatek, podatnik, płatnikPodatek, podatnik, płatnik - podmioty i przedmioty podatku

Elementy konstrukcyjne podatku. Osiągnięcie celów podatkowych wymaga precyzyjnego określenia, kto płaci podatek, od czego jest opłacany i obliczany, w
PodatkiPodatki w pigułce

Podatkiem nazywa się nieodpłatne, publicznoprawne, przymusowe i przede wszystkim bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa, które zobowiązany