Rekalkulacja składki OC - kiedy jest konieczna?

Ubezpieczenie samochoduPrzed zawarciem umowy ubezpieczenia OC konieczne jest wyliczenie składki, czyli ceny za taką ochronę. Następnie klient powinien uregulować opłatę w ustalonym terminie, ochrona rozpocznie się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki lub pierwszej raty składki.. Może się jednak zdarzyć tak, że w trakcie trwania ochrony zmieni się wysokość składki - z przeprowadzonej rekalkulacji może wynikać, że konieczna będzie dopłata lub wręcz przeciwnie - ubezpieczenie będzie kosztować mniej. Kiedy jest konieczna rekalkulacja składki OC i co to właściwie oznacza?

Co oznacza rekalkulacja składki OC?

Towarzystwo ubezpieczeniowe przy wyliczaniu składki na OC bierze pod uwagę wiele czynników. Między innymi to, od kiedy posiadacz ma prawo jazdy, szkodowość i wiele innych kwestii.

Może się zdarzyć tak, że w trakcie trwania umowy pewne elementy, które wpływają na cenę za ochronę, ulegną zmianie. W takim przypadku może dojść do rekalkulacji składki, czyli jej ponownego obliczenia. Nie jest jednak tak, że zaistnienie danej modyfikacji, np. zmiana właściciela pojazdu, musi zakończyć się rekalkulacją składki - to pozostaje decyzją towarzystwa.

Co więcej, przepisy nie narzucają, że zakład ubezpieczeń musi jej dokonać np. w ciągu 30 dni od zmiany czynnika, który ma wpływ na cenę. Równie dobrze może to mieć miejsce dopiero po pewnym czasie, pod koniec obowiązywania umowy.

Kiedy może dojść do rekalkulacji składki? Najczęściej w kilku przypadkach.

Przeliczenie składki OC - kiedy może nastąpić?

Sytuacji, w których najczęściej dochodzi do rekalkulacji składki, jest co najmniej kilka. Przypomnijmy - nie musi do niej dojść, gdyż to ubezpieczyciel o tym decyduje, natomiast również sam korzystający z ochrony może wnioskować do towarzystwa o ponowne wyliczenie składki - w uzasadnionych przypadkach.

Rekalkulacja OC po zakupie samochodu

To najczęstsza możliwa przyczyna. Załóżmy, że dotychczasowym posiadaczem pojazdu był doświadczony kierowca, który od lat jeździ bezszkodowo, ma prawo jazdy od dawna. Tymczasem nabywcą auta jest młody człowiek, który dopiero co uzyskał uprawnienia, kupił właśnie pierwszy samochód i nigdy wcześniej nie ubezpieczał pojazdu. Nie ma tym samym żadnej historii przebiegu ubezpieczenia. Wysokość składki na OC w jego przypadku byłaby wyższa niż dla dotychczasowego posiadacza pojazdu. Dlatego w takich przypadkach konieczna może być rekalkulacja składki OC po zakupie auta.

Oczywiście w przypadku nabycia pojazdu kupujący może korzystać z polisy zbywcy do zakończenia umowy, ale ma też prawo jej wypowiedzenia w dowolnym momencie. Zatem gdyby okazało się, że w wyniku rekalkulacji ubezpieczenie OC okazało się bardzo drogie, to taką umowę nabywca może zakończyć, a następnie zawrzeć nową z innym towarzystwem. W takim przypadku konieczna będzie jedynie dopłata za wykorzystany okres ochrony. Oczywiście wcześniej warto upewnić się, czy rzeczywiście zakończenie umowy i zawarcie nowej wyjdzie korzystnie finansowo.

Ponowne przeliczenie składki może nastąpić nie tylko po sprzedaży, ale również po przekazaniu pojazdu jako darowizny.

Rekalkulacja składki ze względu na nieprawdziwe dane

Kolejną przyczyną koniecznej rekalkulacji składki może być podanie nieprawdziwych informacji przy wyliczaniu ceny OC. Otóż najczęściej posiadacz pojazdu musi zadeklarować, czy z samochodu będą korzystać młodzi kierowcy. Jeśli wprowadził ubezpieczyciela w błąd, a później okaże się, że jakiś młody kierowca spowodował tym pojazdem szkodę, to oczywiście towarzystwo pokryje koszt likwidacji tych szkód, ale najprawdopodobniej zdecyduje również o konieczności rekalkulacji i konieczna będzie dopłata składki za ubezpieczenie OC. Składkę można obliczyć np. tutaj: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/.

Rekalkulacja składki - podsumowanie

Są przypadki, w których ubezpieczyciel ma prawo dokonać ponownego obliczenia składki na OC. O taką kalkulację może wnioskować również klient. W sytuacji gdy ma on wątpliwości, czy zmiana nie spowoduje znacznego wzrostu opłaty, powinien sam wnioskować o wyliczenie ceny - dla pewności co do kosztu, aby nie musiał ewentualnie dopłacać składki za bardzo długi okres.

Komentarze