Rynek kapitałowy w Polsce

Rynek kapitałowy w PolsceSłowo giełda pochodzi najprawdopodobniej od wyrazu gildia oznaczającego zebranie kupców. Tego rodzaju spotkania odbywały się zazwyczaj podczas jarmarków.

W 1809 roku na ziemiach ówczesnego Księstwa Warszawskiego wchodzą w życie normy francuskiego kodeksu handlowego, a wraz z nim pojawia się giełda określona jako instytucja prawna. Przepisy te jednak zostały martwe.

Rynek kapitałowy - giełdy w Polsce

Historia polskiej giełdy rozpoczyna się w 1817 roku, kiedy to na podstawie postanowienia Księcia Namiestnika otwarto giełdę pieniężną w Pałacu Saskim w Warszawie. Wydana w 1872 roku ustawa uregulowała ostatecznie jej działanie.

Do końca XIX wieku na giełdzie warszawskiej handlowano wekslami, listami zastawnymi i obligacjami. W ostatnich latach stulecia rozwinął się także spekulacyjny handel akcjami. Po odzyskaniu niepodległości weszła w życie w 1921 roku ustaw o organizacji giełd. Została ona uchylona w 1924 roku przez Rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji giełd w II Rzeczpospolitej. Na jego podstawie w Polsce mogły działać giełdy pieniężne i towarowe.

Te pierwsze były nadzorowane przez ministra skarbu, który w porozumieniu z ministrem przemysłu i handlu wydawał pozwolenia na ich otwarcie. W okresie tym działało w Polsce 7 giełd pieniężnych: W Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i w Wilnie.

Giełda Warszawska

Główną rolę odgrywała jednak giełda warszawska, na której koncentrowało się 97% krajowych obrotów. Łączną wartość papierów wartościowych, które weszły do obrotu giełdowego szacuje się na ponad 7 miliardów ówczesnych złotych, co odpowiadało sumie około 1 miliarda dolarów USA. Po II wojnie światowej rynek kapitałowy nie mógł znaleźć miejsca w ramach gospodarki planowej.

Przełom polityczny i gospodarczy, który dokonał się w latach 1989-90 zmienił sytuację. Nie sposób byłoby prywatyzować gospodarki bez istnienia dobrze zorganizowanego rynku kapitałowego. Ograniczony czas i wysokie koszty zadecydowały o bezpośrednim zaangażowaniu się państwa w tworzenie tego rynku od podstaw. 22.03.1991 roku Sejm uchwalił ustawę o publicznych obrocie papierami wartościowymi i funduszach papierniczych, które reguluje funkcjonowanie rynku papierów wartościowych w Polsce.

Komentarze