Śmierć kredytobiorcy, a spłata kredytu

Spłata kredytuPo śmierci bliskiego spadkobiercą jest współmałżonek i najbliższa rodzina. Jednak spadek to nie tylko przywileje. To także zobowiązania. Obowiązek spłaty zaciągniętego kredytu przechodzi na jego najbliższą rodzinę.

Należy pamiętać, że kredyt nie wygasa ani nie ulega anulowaniu po śmierci kredytobiorcy. Spłata obejmować będzie całą kwotę kredytu.

Istotnym jest, że po śmierci kredytobiorcy wszelkie ustalenia i podpisane umowy nie zmieniają się, warunki kredytu (rat, oprocentowania, ubezpieczenia) pozostają takie same. Jeżeli raty nie będą spłacane, bank może wejść na drogę prawną, w celu odzyskanie należności.

Jednak nie zawsze rodzina zmarłego jest zobowiązania do spłacenia kredytu. Jednym z wyjść z tej sytuacji jest zrzeczenie się prawa do spadku, a tym samym i do długów zmarłego. Wyjątek stanowią tutaj należności od długów spadkowych. Na podjęcie decyzji i złożenie odpowiednich oświadczeń rodzina ma sześć miesięcy. Złożenie takiego dokumentu to wydatek rzędu 50 złotych. Dokumenty można złożyć albo u notariusza, albo bezpośrednio w sądzie. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z dobrowolnym przyjęciem spadku i wszystkich związanych z nim zobowiązań, czyli też spłaty kredytu.

Problemem może być tutaj ustalenie wysokości kwoty kredytu, tzn. masy spadkowej. W banku nie wystarczy przedstawić akt zgonu kredytobiorcy. Banki obowiązuje tajemnica bankowa, a prawo bankowe ściśle określa sytuacje, w których może udzielić informacji. Bank może udzielić informacji o kredycie w momencie, gdy spadkobiercy okażą prawomocne dokumenty stwierdzające nabycie spadku, czyli dobrowolne przyjęcie na siebie praw i obowiązków spadkowych.

Oddzielnym przypadkiem jest śmierć kredytobiorcy, który nie pozostawał w związku małżeńskim oraz nie miał dzieci. Chodzi tutaj o tak popularnych dzisiaj singli. Oczywiście, bank będzie dążył do odzyskania swoich pieniędzy. Na przykład poprzez sprzedaż mieszkania kredytobiorcy w postępowaniu egzekucyjnym albo sprzedaż jego dóbr materialnych. Sam kredytobiorca może zabezpieczyć rodzinę na wypadek swojej niespodziewanej śmierci.

W takim wypadku należy kredyt należy ubezpieczyć. Koszt takiego ubezpieczenia zależy od wysokości kredytu, wieku i stanu zdrowia kredytobiorcy, okresu kredytu. Niektóre banki zwiększają kwotę kredytu o koszt ubezpieczenia. Kwota kredytu jest wtedy wyższa, ale pozwala to zabezpieczyć rodzinę przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze spłatą należności.

W takiej sytuacji to ubezpieczyciel pokrywa wszelkie zobowiązanie dotyczące kredytu i banku. Nie jest to jednak zabezpieczenie całkowicie pewne. Jeżeli ubezpieczenie nie pokryje całej sumy pozostałego kredytu, wtedy bank może domagać się spłacenia różnicy od rodziny zmarłego. Dzieje się tak często w przypadku kredytu walutowego.
Drugim sposobem jest sporządzenie testamentu, w którym kredytobiorca pozbawia zdolności spadkowych swoich bliskich.

Komentarze