Średnia krajowa 2015/2016 - ile wynosi i jak jest liczona? Najniższa krajowa

Średnia krajowa 2015-2016Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w 2015 r. wyniosło 3899,76 zł. Przeciętny Polak zachodzi w głowę jak to możliwe, skoro on ani jego znajomi nigdy takiej kwoty nie otrzymali i nawet bardzo im do niej daleko.

Interpretacja danych statystycznych

Liczby podobno są jednoznaczne, bo 18 to 18, 2 dodać 2 zawsze będzie 4. Dane statystyczne, które są także liczbami możemy interpretować bardzo różnie, w zależności od zastosowanego punktu odniesienia. Politycy opierając się na podawanych przez GUS danych twierdzą, że średnie wynagrodzenie systematycznie rośnie, ale nie podają o ile w tym czasie wzrosło wynagrodzenie osób najlepiej zarabiających, a ile osób o najniższych pensjach. Tym ostatnim zarobki mogły nawet spaść, ale średnia krajowa tego nie pokaże.

Wzrost średniej krajowej od 1995 roku:

Średnia krajowa 2015-2016

Podobnie może być także z przeciętnymi zarobkami w poszczególnych branżach. Pielęgniarka, nauczyciel są bardzo zdziwieni, kiedy słyszą w mediach ile zarabiają. Na pewno nie mieliby nic przeciwko takim zarobkom, tyle że nie mogą ich osiągnąć.

Jak liczona jest średnia krajowa?

GUS obliczając średnią krajową w rzeczywistości oblicza ją tylko dla określonej grupy pracowników. Z badań wykluczeni są:

  • Osoby na urlopach macierzyńskich i macierzyńskich - zasiłek wypłaca ZUS,
  • Pracownicy firm zatrudniających poniżej 10 osób oraz osoby samozatrudnione - bardzo niskie zarobki,
  • Pracownicy zatrudnieni na umowach zleceniach i umowach o dzieło,
  • Pracownicy administracji publicznej i sektora obrony - zarobki wysokie.

Tak więc w rzeczywistości średnia krajowa jest wyliczeniem zarobków tylko ok. 40% zatrudnionych. Z pozostałych zakładów wysokość zarobków dzielona jest przez ilość pracowników i tak otrzymywana jest średnia miesięczna, kwartalna i roczna. Trzeba przy tym pamiętać, że jest to tzw. średnia brutto, czyli przed odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i należne podatki. Większość z nas patrzy przede wszystkim na zarobki netto, czyli te które wpływają na nasze konto. O zarobkach brutto pamiętamy tylko raz w roku, z okazji składania zeznań rocznych w PITach. Do średniej wliczane są także wszystkie wypłaty jednorazowe jak 13-tki, 14-tki, honoraria, wypłaty wynikające z udziału w zyskach i nadwyżce bilansowej. To oczywiście zawyża wyniki średniej krajowej.

Ile rzeczywiście wynosi średnia krajowa?

W rzeczywistości ok. 70% Polaków zarabia poniżej średniej krajowej, więc nie ma się co dziwić, że podawane wyniki GUS budzą złość i frustrację.

Od wielu lat specjaliści zwracają uwagę, ze średnia arytmetyczna nie odzwierciedla rzeczywistych zarobków Polaków i może służyć jedynie politykom do wykazania dobrej sytuacji płacowej. Według nich znacznie lepiej to sytuację oddają mediana i dominanta.

Mediana to liczba, która dzieli badanych na dwie połowy i wskazuje, ze 50% zarabia powyżej tej kwoty, a 50 poniżej. Mediana jest o kilkaset złotych niższa niż średnia krajowa. W 2014 roku różnica wynosiła 780 zł.

Jeszcze lepiej rzeczywiste zarobki obrazuje dominanta. To liczba wskazująca jaką kwotę najczęściej otrzymuje większość pracujących. I tu okazuje się, że jest to kwota niewiele wyższa od najniższej krajowej. W porównaniu ze średnią krajową dominanta jest niższa o ponad 1200 zł.

Tak więc średnia krajowa nie jest wartością, do której należy odnosić swoje zarobki i odczuwać satysfakcję (jeśli zarabiamy więcej) lub rozczarowanie (jeśli zarabiamy mniej).

Co dwa lata GUS ma obowiązek zbierania pełnych danych z wszystkich przedsiębiorstw, sektorów i bez względu na rodzaj zatrudnienia. Dopiero tak zebrane dane mogą być podstawą do analizy rzeczywistych zarobków Polaków.

Najniższa krajowa w 2015r. brutto i netto

Najniższa krajowa w 2015r. to: 1750 zł brutto, co po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego, wynosi netto 1286,16 zł.

Źródło: www.zaradnyfinansowo.pl.

Komentarze