Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochoduRekalkulacja składki OC - kiedy jest konieczna?

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC konieczne jest wyliczenie składki, czyli ceny za taką ochronę. Następnie klient powinien uregulować opłatę w us
Szkoda całkowitaSzkoda całkowita czyli o tym, jak nie stracić

W przypadku szkody całkowitej, na właściciela pojazdu, oprócz niekorzystnych przepisów ubezpieczeniowo - recyklingowych, czyhają też firmy ubezpieczen