Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowePodejmując się samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego warto się do tego odpowiednio przygotować. Formularz podatkowy sformułowany jest w taki sposób aby zawierał wszystkie niezbędne informacje wymagane w celu rozliczenia się ze Skarbem Państwa.

Obok danych osobowych i adresowych podatnika znajduje się również miejsce na wartość pozyskanych dochód, rubryki dotyczące przekazania 1% wartości podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego lub wyodrębnione pola na ulgi podatkowe. Ulgą podatkową nazywamy wartość przewidzianą w prawie podatkowym na podstawie której odbywa się odliczenie, zmniejszenie, zwolnienie lub obniżenie wartości pozyskanego dochodu lub wartości podatku podmiotu gospodarczego.

W polskim prawie podatkowym wyszczególniamy główne rodzaje ulg podatkowych, które klasyfikują się następująco:

 • Ulgi podatkowe o charakterze rodzinnym,
 • Ulgi o charakterze stymulacyjnym,
 • Ulgi o charakterze zabiegu technicznego,
 • Ulgi stanowiące koszty poniesione z tytułu egzystencji podatnika,
 • Ulgi z tytułu poniesionych kosztów w celu pozyskania dochodu.

Ulg podatkowych jest wiele. Poniżej przedstawiamy te najpopularniejsze:

 1. Ulga za internet. Jest to kwota do 760 zł którą można odliczyć z tytułu poniesionych kosztów korzystania z sieci. Koszty te podatnik poniósł w lokalu lub budynku zamieszkiwanym przez niego a wydatki te udokumentowane są fakturą VAT. Ulgę podatkową za internet rozliczamy na drukach PIT-28, PIT-36, PIT-37.
 2. Ulga prorodzinna. Ulgę prorodzinną odlicza się na każde dziecko. Wysokość ulgi to jedno dziecko to 1112, 04 i dotyczy formularzy PIT-36 i PIT-37. Ulga prorodzinna przypada nie tylko rodzicom lecz również rodzicom zastępczym i prawnym opiekunom.
 3. Ulga z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego odliczamy wartość darowizny na drukach PIT-28 i PIT-36, PIT-37.
 4. Ulga podatkowa z tytułu krwiodawstwa. Podobnie jak w powyższym przypadku. Odliczamy wartość darowizny dla formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37.
 5. Ulga rehabilitacyjna. Ulga ta dotyczy również kosztów poniesionych na leki. Odliczmy od dochodów koszty poniesione z tytułu rehabilitacji na drukach PIT-28, PIT-36, PIT-37.
 6. Ulga rehabilitacyjna na samochód. Ulga ta również dotyczy najpopularniejszych druków: PIT-28, PIT-36, PIT-37. Odliczmy kwotę w wysokości 2280 zł na poczet samochodu wykorzystywanego w celu przewozu osób niepełnosprawnych.
 7. Ulga na przewodnika w wysokości 2280zł dotyczy osób, które korzystają z przewodnika. Druk PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
 8. Ulga na psa asystującego. Wartość oraz warunki identyczne jak w przypadku ulgi na przewodnika.
 9. Ulga abolicyjna. Ulga ta przeznaczona jest dla osób pracujących za granicą. Ulga polega na zmniejszeniu wysokości podatku wynikającej z różnicy składek podatkowych w Polsce i zagranicą. Ulga ta dostępna jest dla formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-36L.
 10. Ulga na poniesione przez podatnika koszty związane ze składkami ubezpieczeniowymi dostępna dla deklaracji PIT-16, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37. Ulga ta wynosi 7,75% zapłaconych składek na cele ubezpieczenia odliczana od wysokości podatku.
 11. Ulga podatkowa poniesiona z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie. Ulga ta przeznaczona jest dla osób prowadzonych działalność gospodarczą. 50% kosztów poniesionych z tytułu nowych technologi w tym na prawa autorskie. Ulgę rozliczamy dla dla deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

Jak widać ulg jest wiele, warto więc mieć świadomość jakie odliczenia nam przysługują. Ulgi podatkowe zamieszczone w deklaracji PIT wymaga dołączenia do formularza adekwatnych załączników potwierdzających możliwość skorzystania z ulgi. Większość obniżeń dotyczy odliczeń od podatku lub dochodu.

Przypominamy, że na złożenie deklaracji z pozyskanych dochodów w ubiegłym roku podatkowym wraz z obowiązującymi załącznikami mija 30 kwietnia.

Komentarze