Wydatki konsumpcyjne Polaków. Ile przeznaczamy na swoje potrzeby?

Wydatki konsumpcyjne PolakówWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wydatki konsumpcyjne w polskich gospodarstwach domowych wynoszą średnio 1032 zł na osobę. Wciąż zdecydowaną większość naszych wydatków stanowi żywność oraz opłaty związane z mieszkaniem i energią. Dwie trzecie z nas żyje "od pierwszego do pierwszego", wydając całe zarobione pieniądze w ciągu miesiąca.

Struktura wydatków

Wydatki na żywność i napoje pochłaniają co miesiąc 24,4% domowych budżetów. Na drugim miejscu znajdują się opłaty związane z czynszem i energią. Jeżeli dołączymy do nich transport (9,2%) oraz łączność (5,0%), okazuje się, że na pozostałe towary i usługi statystycznemu Polakowi pozostaje bardzo niewiele gotówki. Odzież i obuwie, które zwłaszcza kobiety zaliczają do przyjemności to zaledwie 5,3% comiesięcznych wydatków. Niewiele lepiej jest z kulturą i rekreacją - 6,3%, oraz wydatkami na restauracje i hotele - 4,2%.

Raport przygotowany przez Milward Brown SMG/KRC dla Grupy Kruk na temat wydatków Polaków również nie napawa optymizmem. Dwie trzecie z nas wydaje co miesiąc równowartość swoich zarobków, co oznacza że nie gromadzimy oszczędności. 13% badanych wydaje co miesiąc więcej niż zarabia. Wydatki na podstawowe potrzeby pokrywamy w 90% z bieżących dochodów. Zakup sprzętu domowego, wakacje, remonty i pozostałe przyjemności znajdujące się niżej w hierarchii wydatków finansujemy natomiast z oszczędności (których większość Polaków nie posiada) lub pieniędzy uzyskanych w prezencie. Wydaje się, że każdy niespodziewany wydatek dla przeciętnego Kowalskiego stanowi ogromny problem, wymaga wyrzeczeń i co gorsza grozi zadłużaniem się.

Jakiego rodzaju wydatki sprawiają Polakom największą przyjemność? W tym przypadku odpowiedź jest wyraźnie zależna od płci. Kobiety najczęściej wskazują na biżuterię, odzież i buty, kosmetyki i jedzenie. Dla mężczyzn szczególne znaczenie ma motoryzacja, elektronika, sport i używki. W jaki sposób znajdujemy pieniądze na przyjemności, przy tak ograniczonym budżecie?

Życie na kredycie

Blisko połowa (47%) dorosłych Polaków posiada zadłużenie w postaci kredytu. O ile jest to sama w sobie wysoka liczba, należy do niej dodatkowo doliczyć osoby korzystające z chwilówek, a także pożyczające pieniądze od rodziny i znajomych. Na co bierzemy pożyczki? Według raportu udostępnionego przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej, 46% Polaków bierze kredyt przeznaczony na sprzęt gospodarstwa domowego. Na kolejnych miejscach znajdują się remonty (32%) oraz samochód lub motor (30%). Niepokój z pewnością budzi fakt, że prawie jedna piąta z nas pożycza pieniądze na codzienne wydatki, a 13% na spłatę innego długu. Prawie co czwarty kredytobiorca przyznaje się w dodatku do opóźnień w spłacaniu swojej pożyczki, a dla 5% taka sytuacja jest nagminna. Do najczęstszych przyczyn niespłacania zobowiązań w terminie należą zbyt niskie dochody, lub pogorszenie się sytuacji materialnej, jak również nieprzewidziane wydatki.

Autor: pl.e-B2B.org.

Komentarze

https://kobiecaperspektywa.pl/jak-zyc-godnie-rozsadnie-i-oszczednie
O oszczędnym prowadzeniu domu i podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych - https://kobiecaperspektywa.pl/jak-zyc-godnie-rozsadnie-i-oszczednie