Wypadek komunikacyjny - jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadek komunikacyjnyWypadki na drodze niestety zdarzają się i zawsze trzeba liczyć się z taką ewentualnością. Nawet jeżeli ktoś jeździ bardzo ostrożnie i zawsze przestrzega wszystkich przepisów ruchu drogowego, to może trafić na innego, znacznie mniej odpowiedzialnego kierowcę, który spowoduje wypadek. Jak w takiej sytuacji uzyskać odszkodowanie?

Jak definiuje się wypadek komunikacyjny?

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czym właściwie jest wypadek komunikacyjny. Przepisy ruchu drogowego definiują go jako każde zdarzenie na drodze, w którym uczestniczy przynajmniej jeden pojazd, w którym ktoś odnosi obrażenia. Należy przy tym wiedzieć, że prawo nie mówi dokładnie, jak poważne mają być te obrażenia. W trakcie zdarzenia nie można też najczęściej przewidzieć, jakie będzie miało ono skutki dla zdrowia poszkodowanych, więc należy zakładać, że każde trzeba zaklasyfikować jako wypadek. Ważną informację jest to, że do wypadku (w przeciwieństwie do kolizji) zawsze należy wezwać policję.

Komu należy się odszkodowanie w wypadku?

Mówiąc najbardziej ogólnie - odszkodowanie należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku, nie licząc jego sprawcy. Poszkodowanego rozumie się tu jako każdego, kto na skutek wypadku odniósł jakąś szkodę. Może to być szkoda na zdrowiu albo mieniu. Odszkodowanie należy się za uszkodzony pojazd, zniszczone rzeczy i koszty związane z leczeniem, ale również za utratę możliwości zarobkowania (czasową albo stałą), czy choćby zmniejszenie zarobków na skutek zdarzenia. Dodatkowo warto pamiętać, że na uzyskanie odszkodowania mogą liczyć nie tylko poszkodowani kierowcy, ale również ich pasażerowie - niezależnie od tego, w którym pojeździe się znajdowali.

Co warto zrobić, żeby zwiększyć swoją szansę na odszkodowanie?

Najważniejsze jednak jest to, co można zrobić, by uzyskać odszkodowanie. Przede wszystkim zawsze należy wezwać policję, która sporządzi stosowany protokół z miejsca zdarzenia, w którym znajdą się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jego przebiegu. Nie ma konieczności sporządzenia oświadczenia sprawcy wypadku, bo w takiej sytuacji protokół policyjny, po którego kopię będzie można wystąpić później, jest o wiele ważniejszym dokumentem.

Na własną rękę można natomiast wykonać jak najdokładniejszą dokumentację fotograficzną skutków wypadku. Jeżeli wypadek wiązał się z koniecznością leczenia, konieczne jest zgromadzenie całej, związanej z tym dokumentacji medycznej. Jeżeli zniszczeniu uległy cenne rzeczy znajdujące się w pojeździe, pomocna może okazać się opinia rzeczoznawcy.

Wszystkie zgromadzone dokumenty składa się do ubezpieczyciela sprawcy wraz z wnioskiem o likwidację szkody i wypłacenie odszkodowania. Jeżeli poszkodowany dodatkowo posiada ubezpieczenie AC albo innego typu ubezpieczenie indywidualne, to powinien podobną dokumentację złożyć do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli z jakiegoś powodu sprawca nie ma wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC, które powinni mieć wszyscy właściciele samochodów, motocykli i pojazdów rolniczych, to sprawa będzie musiała znaleźć rozwiązanie w sądzie.

Przy tym wszystkim należy pamiętać, że na miejscu wypadku jego uczestnicy i świadkowie mają pewne obowiązki, o których nie mogą zapominać. Należy zadbać o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, przez ustawienie w odpowiedniej odległości trójkątów ostrzegawczych. Jeżeli jest to możliwe, to pojazdy powinny zostać usunięte z drogi. Rannych należy przemieścić, jeżeli ich stan na to pozwala. Podstawowym obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Niektórzy boją się, że mogą udzielić jej niewłaściwie i poniosą z tego powodu jakieś konsekwencje. Trzeba jednak pamiętać, że nieodpowiednie udzielenie pierwszej nie jest w naszym kraju w żaden sposób karane (przecież nikt nie ma obowiązku mieć specjalistycznej wiedzy na ten temat), natomiast nieudzielenie jej w ogóle to poważne przestępstwo, zagrożone karą wysokiej grzywny, a w niektórych sytuacjach nawet więzieniem. Dodatkowo - jeżeli mamy podejrzenie, że może to być potrzebne - powinno się zadzwonić na numer alarmowy, którego dyspozytor powiadomi odpowiednie służby.

Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Niestety, ale nie zawsze mamy do czynienia z uczciwymi praktykami ubezpieczycieli. Na szczęście istnieją też sposoby, dzięki którym można otrzymać pomoc w odszkodowaniach komunikacyjnych. Zajmują się tym wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze. Zatrudnieni w nich prawnicy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby skuteczniej zawalczyć o odszkodowanie odpowiedniej wysokości.

Więcej na temat postępowania odszkodowawczego można znaleźć na stronie https://kancelariaciti.pl/dochodzenie-odszkodowan/kompleksowa-pomoc/odszkodowania-komunikacyjne/.

Często zdarza się, że poszkodowany w wypadku zgadza się na niekorzystny dla niego sposób rozwiązania sprawy, który zaproponuje ubezpieczyciel. Dzieje się tak po prostu dlatego, że po wypadku czasem może być trudno zadbać właściwie o własne sprawy, zwłaszcza jeżeli ktoś został ranny i ma inne, ważniejsze rzeczy na głowie. Warto w tym kontekście wiedzieć, że kancelaria odszkodowawcza może pomóc też zwiększyć wysokość już wypłaconego odszkodowania.

Komentarze