Zasiłki rodzinne w Norwegii - co przysługuje rodzicom?

Świadczenia rodzinne w NorwegiiW Norwegii funkcjonuje wyjątkowo atrakcyjny zasiłek rodzinny. Świadczenie w wysokości 1054 korony miesięcznie znane jest jako barnetrygd i przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. O jego otrzymanie mogą starać się rodzice pracujący lub pobierający inne równoważne zasiłki, takie jak np. chorobowy lub dla bezrobotnych. Prawo do tego świadczenia w Norwegii przysługuje nawet osobom, których dzieci mieszkają w innym kraju.

Powiększone świadczenie i dodatkowe zasiłki

Rodzice samotni i mieszkający tylko z dzieckiem mogą otrzymywać w Norwegii powiększony zasiłek rodzinny. Przysługuje on osobom rozwiedzionym, wdowcom i wdowom oraz znajdującym się w stanie separacji, a także tym pozostającym w związkach małżeńskich i nie mieszkających razem z drugim rodzicem dziecka. Otrzymanie tego świadczenia jest możliwe również w sytuacji, gdy partner lub współmałżonek od minimum pół roku przebywa w areszcie lub więzieniu oraz został uznany za osobę zaginioną. Podstawowy zasiłek wynosi 1054 korony, podobnie jak dodatek dla samotnego rodzica. Świadczenie z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem do 3. roku życia jest natomiast równe kwocie 660 koron miesięcznie.

Świadczenia dla matek

Zasiłek macierzyński w Norwegii przysługuje kobietom, które posiadają pozwolenie na pracę w tym kraju - zarówno tym zatrudnionym, jak i prowadzącym własną działalność gospodarczą. Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie dochodów w przeciągu minimum sześciu z dziewięciu miesięcy przed porodem oraz odprowadzanie od nich składek emerytalnych, o ile zarobiona w tym okresie kwota wyniosła co najmniej 53 200 NOK. Aby uzyskać urlop macierzyński w Norwegii, konieczne jest wypełnienie przez pracodawcę dodatkowego formularza o dochodach uzyskiwanych przez daną osobę. Sam okres wypłacania zasiłku rodzicielskiego to 49 tygodni z kwotą pełną lub 59 tygodni ze stawką wynoszącą 80 proc. W tym przypadku występuje podział między rodziców - dla matki i ojca zarezerwowanych jest po 15 tygodni, z czego 6 przypada na okres po porodzie. Jeżeli wybrana zostanie opcja 59 tygodni, obojgu rodzicom przypada po 19 tygodni.

Świadczenia rodzinne w Norwegii

Świadczenia dla ojców

W Norwegii ojcowie muszą spełniać określone kryterium dochodowe, aby pójść na urlop tacierzyński. W czasie sześciu miesięcy z ostatnich dziesięciu przeprowadzanych przed skorzystaniem ze świadczeń, konieczne jest osiągnięcie minimalnego dochodu 53 200 NOK. Tacierzyński w Norwegii można pobierać wówczas, jeżeli matka dziecka nie wypracowała sobie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przysługuje ojcu od 7 tygodnia po narodzinach dziecka, pod warunkiem powrotu matki do pracy lub podjęcia przez nią nowego zatrudnienia. Zasiłek tacierzyński w Norwegii można pobierać w wymiarze 40 tygodni po stawce 100%, bądź też przez 50 tygodni po stawce 80%. Podanie powinno się składać między 1. a 3. tygodniem po narodzinach dziecka. Pomoc w przygotowaniu dokumentów oferuje firma Polish Connection.

Zasiłki rodzinne w Norwegii a pobieranie 500+

Barnetrygd jest rozwiązaniem zbliżonym do 500+. Z tego względu urzędy norweskie zawsze przed wypłatą zasiłku rodzinnego ustalają, że w danym przypadku nie przysługuje rodzicom polskie świadczenie. Dotyczy to samego prawa do otrzymywania 500+, a nie jego faktycznego pobierania. Taka sytuacja często występuje wówczas, gdy tylko jeden z rodziców pracuje w Norwegii. Drugi mieszka wówczas zatrudnienie w Polsce i mieszka na jej terenie razem z dziećmi. Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma wówczas 500 +, natomiast zasiłek barnetrygd traktowany jest uzupełniająco. Jeżeli natomiast rodzic mieszkający w Polsce z dziećmi nie pracuje, jako pierwsze przysługuje mu świadczenie z Norwegii.

Komentarze