Znaczenie płynności finansowej

Płynność finansowaPłynność finansowa to podstawa działalności każdej firmy. To właśnie od niej zależy sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a zaniedbanie tego obszaru skutkować może nawet upadłością.

Od czego zależy płynność finansowa?

Płynność finansowa to nic innego niż zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Co z tego wynika? Wynika z tego fakt, że przy braku płynności finansowej nawet firma przynosząca zyski może ogłosić upadłość. Nic dziwnego zatem, że utrzymanie płynności finansowej spędza przedsiębiorcom sen z powiek. Na szczęście skuteczne zarządzanie należnościami, na przykład sprawna windykacja czy faktoring, pomagają w skutecznym utrzymywaniu płynności.

Jeśli chcemy zbadać płynność finansową swojej firmy musimy sprawdzić zależności zachodzące między elementami kapitału obrotowego firmy a jej zobowiązaniami (zwłaszcza krótkoterminowymi). Kapitał obrotowy to wszystkie te aktywa, które są w obrocie - gotówka, zapasy magazynowe oraz należności.

Jak się mierzy płynność?

Pomiar płynności finansowej firmy jest niezbędny do oceny wypłacalności przedsiębiorstwa oraz jego zdolności kredytowej. Jeśli płynność jest zachowana, to oznacza, że firma może bez problemu wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikom oraz regulować swoje należności bez zaciągania kredytów na ten cel.

Płynność mierzy się za pomocą trzech podstawowych wskaźników: wskaźnika bieżącej płynności, wskaźnika szybkiej płynności oraz wskaźnika płynności gotówkowej. Podstawowym i najczęściej stosowanym wskaźnikiem jest wskaźnik bieżącej płynności. Za jego pomocą określa się zdolności płatnicze firmy. Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa firmy pokrywają jej aktualne zobowiązania. Wskaźnik szybkiej płynności oblicza się podobnie do płynności bieżącej, pomijane są tylko w obliczeniach niektóre elementy kapitału.

Najbardziej precyzyjny jest wskaźnik płynności gotówkowej (natychmiastowej). Z jego pomocą wyznacza się zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań przy wykorzystaniu wyłącznie środków pieniężnych będących w dyspozycji firmy. Można go podwyższyć decydując się na cedowanie swoich zaległych wierzytelności poprzez faktoring. Dzięki takim zabiegom środki dotychczas "zamrożone", znowu realnie trafiają do bieżącej puli kapitału i mogą rotować na rzecz firmy.

Jak dbać o płynność finansową?

Dbałość o płynność finansową jest tak samo ważna jak dbałość o zyski. Prowadząc działalność musimy uważnie obserwować firmy, z którymi współpracujemy. Niezwykle ważne jest ściąganie w terminie wszelkich należności i regularna inwentaryzacja stanów magazynowych. Olbrzymie zagrożenie dla płynności finansowej stanowią tzw. zatory płatnicze. Jeśli jedna firma nie ureguluje należności w terminie to jej wierzyciel również nie będzie mógł tego zrobić. Aby zapobiec takim sytuacjom, warto zainwestować w programy monitorowania należności oraz zorientować się w możliwościach zarządzania należnościami. Warto wiedzieć, że prawo daje nam możliwość cesji należności. Korzystając z tej możliwości przedsiębiorca podpisując umowę faktoringu odzyska niemal od razu do 90% kwoty faktury a w dodatku na zawsze pozbyć się kłopotliwej wierzytelności.

Źródło: www.capitalaccess.pl.

Komentarze

Kaczo
Według mnie na początku opiniami i ofertą tak na prawdę. Warto podpytać znajomych..ja nawet nie wiedziałam a trochę osób w moim gronie korzysta z faktoringu ;)
Katarzyna
Ostatnio dużo słyszę o faktoringu. Sama myślę o skorzystaniu z tej opcji. Czym najlepiej się kierować wybierając dobry bank czy firmę?