Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipotecznyKredyt budowlano-hipoteczny jest wyjątkowym rodzajem kredytu hipotecznego oraz przeznaczony jest do sfinansowania pierwotnego rynku nieruchomości.

Służy w głównej mierze do sfinansowania zabudowy posiadanych nieruchomości gruntowych i budowy nieruchomości budynkowych oraz lokalowych. Z tego także powodu niejednokrotnie zwany jest kredytem budowlanym.

Kredyt budowlano-hipoteczny może być on przeznaczony na sfinansowanie budowy prowadzonej zarazem poprzez osobę fizyczną, spółdzielnię mieszkaniową, jak również dewelopera. Spore zainteresowanie tym typem kredytu płynie w sporej mierze ze sposobu działania rynku deweloperskiego w Polsce, który narzuca charakter zaliczkowy finansowania nowo budowanych mieszkań. Bardzo częstym przypadkiem wykorzystania tego typu jest więc sfinansowanie kupna mieszkania budowanego poprzez dewelopera. Deweloper jako właściciel ewentualnie wieczysty użytkownik gruntu buduje wielorodzinny budynek mieszkalny, który w czasie trwania budowy sfinansowany jest zaliczkami które pochodzą z kredytu bankowego zaciągniętego poprzez przyszłych właścicieli mieszkali. Dopiero jednakże po skończeniu budowy oraz oddaniu budynku do użytkowania następuje wyodrębnienie lokali mieszkalnych w tzw. odrębną własność. Potem podpisany zostaje akt notarialny, którym przenoszona jest własność wyodrębnionych lokali na osoby, które sfinansowały ich budowę. Tym samym aktem notarialnym o ustanowienie księgi wieczystej oraz dopiero w chwili założenia odrębnej powstaje nieruchomość lokalowa oraz dobiega końca działalność dewelopera.

Fazy kredytu budowlano-hipotecznego

Kredyt hipoteczny budowlany ma dwie fazy. Pierwsza faza - budowlana - jest fazą krótką oraz trwa, zależnie od zadania budowlanego, do 3 lat. Po niej jest faza hipoteczna, która w wypadku kredytu mieszkaniowego może ciągnąć się nawet do 25-40 lat. Zakończenie fazy budowlanej i początek fazy drugiej - hipotecznej, następuje w chwili uzyskania poprzez inwestora (kredytobiorcę) pozwolenia w odpowiednim urzędzie administracji terenowej na korzystanie z kredytowanej nieruchomości (o ile jest wymagane) ewentualnie w chwili zawiadomienia o skończeniu budowy. Po konwersji kredytu w fazę długą - hipoteczną, zazwyczaj zaczyna się spłata rat kapitałowych. W budowlanej fazie kredytobiorca płaci w banku jedynie raty odsetkowe, bowiem w fazie tej obowiązuje tzw. karencja w spłacie kredytu.

Transze kredytu budowlano-hipotecznego

Kredyt budowlano-hipoteczny niejednokrotnie uruchamiany jest w transzach po skończeniu następnych stadiów budowy. Przy tym sposobie jego uruchamiania odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanej, a nie od całości przyznanej sumy. Ilość transz ustalana jest indywidualnie, zależnie od zaprezentowanego uprzednio harmonogramu. Uruchomienie każdej następnej transzy uzależnione jest od rozliczenia się kredytobiorcy z już otrzymanych pieniędzy. Przez banki stosowane są różnorodne postaci takich rozliczeń. Część banków wymaga rachunków ewentualnie faktur za kupione materiały oraz wykonane roboty budowlane. Niejednokrotnie stosowaną metodą jest jednakże ocena prowadzonej inwestycji w czasie wizyty na placu budowy pracownika banku ewentualnie osoby upoważnionej, przykładowo rzeczoznawcy majątkowego, który wyceniał nieruchomość. Są jednakże banki, które oczekują jedynie przesłania fotograficznej dokumentacji czy dostępu do dziennika budowy.

Komentarze

www.knkig.pl
Klasyfikację (rodzaje) kredytów oraz różne kryteria podziału można znaleźć na stronie: http://www.knkig.pl/rodzaje-kredytow.html
Dom z ogrodem
Kredyty hipoteczne i budowlano-hipot eczne stają się produktem niezwykle popularnym wśród Polaków. Należy zaznaczyć, iż jest to to doskonałe rozwiązanie dla osób marzących o własnym mieszkaniu lub domu z ogrodem, co pozwoli im na wygodniejsze życie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak odwiedzić kilka bankowych placówek i porównać wszystkie oferowane kredyty.