Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobisteSpecjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

Specjalna Strefa Ekonomiczna w PolsceNa przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać duże wahania, jeśli chodzi o liczby wydanych zezwoleń na Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce. Z jednej strony zauważyć można duże różnice dodatnie, ale z drugiej strony w niektórych latach odnotowano ujemną procentową zmianę. Przyczyną początkowego dużego wzrostu wydawanych pozwoleń mogła być zmiana sytuacji geopolitycznej, a w tym gospodarczej Polski w związku z wejściem do Unii Europejskiej.

Więcej…

 

Mikrootoczenie i makrootoczenie przedsiębiorstwa

Mikrootoczenie przedsiębiorstwaMikrootoczenie przedsiębiorstwa, które określane jest również między innymi jako otoczenie bezpośrednie bądź otoczenie konkurencyjne, to czynniki funkcjonowania firmy na danym rynku i w danej branży, które wpływają na jego rozwój i funkcjonowanie. W jego zakres wchodzą podmioty, które związane są z firmą i jej działalnością - klienci, dostawcy, konkurencja.

Więcej…

   

Gospodarstwo domowe - definicja, funkcje, rodzaje, wydatki

Gospodarstwo domoweZarówno w powszechnych źródłach wiedzy, jak i w literaturze przedmiotu podkreśla się, że zdefiniowanie pojęcia gospodarstwo domowe jest dość skomplikowanym problemem. Pośród specjalistów nie ma zgodności w zakresie definicji pojęcia, dlatego też niejednokrotnie rozumiane jest w różny sposób.

Więcej…

 

Wybitni polscy ekonomiści - Michał Kalecki, Kazimierz Łaski, Tadeusz Kowalik i inni

Polscy ekonomiściEkonomia jest niezwykle ważną dziedziną nauki. Kształtuje ona warunki funkcjonowania społeczności. Nie wolno pomijać jej roli w kreowaniu porządku społecznego. Dokonania teoretyków zawsze są odpowiedzią na pewne konkretne okoliczności społeczno-gospodarcze. Dorobek teoretyczny ekonomistów jest ważną podstawą prowadzenia polityki przez różne rządy. Już Keynes mówił, że politycy myślący nie podlegają żadnym wpływom ideologicznym, zazwyczaj kierują się ślepo ustaleniami jakichś ekonomistów. Jest to trudny do zaprzeczenia fakt.

Więcej…