Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobisteKonkurencja - definicja, analiza, strategie

KonkurencjaTermin "konkurencja" wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa "concurrere", co oznacza dosłownie "biec razem". Merytoryczny sens tego zjawiska oznacza jednak współzawodnictwo między rywalami i pojmując je w takim znaczeniu - jest to pojęcie bardzo stare oraz dotyczy wielu dziedzin życia, począwszy od społecznego, poprzez gospodarkę i politykę, a kończy się na kulturze czy działalności artystycznej oraz sporcie.

Więcej…

 

Banki i ich rola we współczesnym świecie

BankOdgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce, a ze świadczonych przez banki usług korzysta niemal każdy z nas. jaką rolę odgrywają one w świecie finansów? Oto najważniejsze informacje na temat banków i ich roli w gospodarce.

Więcej…

   

Definicja promocji. Cele i funkcje promocji

Definicja promocjiZanim potencjalny klient dokona zakupu towaru, osiągnięte muszą zostać takie etapy, jak zwrócenie uwagi, wywołanie zainteresowania, stworzenie chęci posiadania towaru oraz przekonanie do zakupu. To właśnie one definiują promocję. Sprawiają, że u potencjalnego nabywcy pojawi się chęć odbioru oraz pojawi się rozważanie nad zakupem dobra. Czym dokładnie jest promocja?

Więcej…

 

Klauzule abuzywne w nowym Prawie zamówień publicznych

Klauzule abuzywneKlauzule abuzywne, których katalog zawiera art. 433 nowego Prawa zamówień publicznych to postanowienia, których nie wolno zamieszać w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Można powiedzieć, że ww. art. 433 ogranicza arbitralność instytucji udzielających zamówień, chroniąc zarazem wykonawców przed niekorzystnymi dla nich postanowieniami umownymi narzucanymi przez mających silniejszą pozycję rynkową zamawiających.

Więcej…