Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobisteKlauzule abuzywne w nowym Prawie zamówień publicznych

Klauzule abuzywneKlauzule abuzywne, których katalog zawiera art. 433 nowego Prawa zamówień publicznych to postanowienia, których nie wolno zamieszać w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Można powiedzieć, że ww. art. 433 ogranicza arbitralność instytucji udzielających zamówień, chroniąc zarazem wykonawców przed niekorzystnymi dla nich postanowieniami umownymi narzucanymi przez mających silniejszą pozycję rynkową zamawiających.

Więcej…

 

Konkurencja - definicja, analiza, strategie

KonkurencjaTermin "konkurencja" wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa "concurrere", co oznacza dosłownie "biec razem". Merytoryczny sens tego zjawiska oznacza jednak współzawodnictwo między rywalami i pojmując je w takim znaczeniu - jest to pojęcie bardzo stare oraz dotyczy wielu dziedzin życia, począwszy od społecznego, poprzez gospodarkę i politykę, a kończy się na kulturze czy działalności artystycznej oraz sporcie.

Więcej…

   

E-commerce - definicja, istota, rozwiązania

E-commerceCoraz większą rolę w obecnych czasach odgrywa handel, a największym powodzeniem cieszy się jedna z jego odmian, jaką jest e-commerce, czyli handel internetowy. Coraz więcej osób robi zakupy w Internecie, dzięki, którym mają pełen komfort bez wychodzenia z domu i czekania w kolejkach w centrach handlowych. Mogą oni wybrać różną formę dostawy, zapłacić internetowo, a kurier z zakupami przyjedzie pod same drzwi nie raz w wyznaczona godzinę.

Więcej…

 

Banki i ich rola we współczesnym świecie

BankOdgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce, a ze świadczonych przez banki usług korzysta niemal każdy z nas. jaką rolę odgrywają one w świecie finansów? Oto najważniejsze informacje na temat banków i ich roli w gospodarce.

Więcej…