Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i osobisteKonkurencja - definicja, analiza, strategie

KonkurencjaTermin "konkurencja" wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa "concurrere", co oznacza dosłownie "biec razem". Merytoryczny sens tego zjawiska oznacza jednak współzawodnictwo między rywalami i pojmując je w takim znaczeniu - jest to pojęcie bardzo stare oraz dotyczy wielu dziedzin życia, począwszy od społecznego, poprzez gospodarkę i politykę, a kończy się na kulturze czy działalności artystycznej oraz sporcie.

Więcej…

 

Giełda papierów wartościowych - struktura, rola, znaczenie, notowania

Giełda papierów wartościowychGiełda papierów wartościowych to instytucja charakterystyczna dla gospodarek rozwiniętych. Stanowi miejsce obrotu nie tylko akcjami i obligacjami, ale także innymi instrumentami finansowymi, takimi jak opcje czy też kontrakty terminowe. Często określana jest mianem barometru gospodarki, a jej prawidłowe funkcjonowanie jest ważne nie tylko dla pojedynczych inwestorów czy też notowanych na niej spółek, ale także dla gospodarki jako całości.

Więcej…

   

Prywatyzacja - czym jest? Cele, zalety, wady prywatyzacji

PrywatyzacjaPrzeniesienie własności, majątku lub biznesu z rąk rządu w posiadanie sektora prywatnego nazywa się powszechnie prywatyzacją. Na przykład: jeśli osoba fizyczna lub organizacja kupuje wszystkie akcje spółki giełdowej, w praktyce oznacza to, że stają się prywatne. Kwestia prywatyzacji budzi wiele emocji. Jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Czy słusznie budzi tak wiele emocji?

Więcej…

 

Analiza finansowa - istota, metody, rodzaje

Analiza finansowaCharakter współczesnej gospodarki rynkowej eksponuje kategorie wartościowe występujące w przedsiębiorstwie i często określany jest mianem pieniężnego. Analiza finansowa stała się istotnym narzędziem przedsiębiorców potrzebnym do podejmowania zarówno decyzji bieżących jak i strategicznych.

Więcej…