Kurs złota bez tajemnic

Kurs złotaKto i jak ustala kurs złota? Jakie czynniki wpływają na cenę tego kruszcu? Co jeszcze trzeba wiedzieć, by skutecznie inwestować w produkty złotowe?

Złoto znajduje szerokie zastosowanie w branży elektronicznej, medycznej, kosmetycznej, a nawet w przemyśle budowlanym i kosmicznym. Jest również, a właściwie przede wszystkim, pożądane przez producentów biżuterii i ich klientów, a także inwestorów z całego świata. Ci ostatni, inwestycję w złotowe sztabki czy monety bulionowe, postrzegają jako idealny sposób na zabezpieczenie kapitału przed inflacją czy pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Niemniej jednak, choć w długim terminie ceny złota systematycznie rosną, w perspektywie dni, tygodni czy nawet miesięcy mogą kształtować się niekorzystnie. Dlatego też, opartymi na złocie instrumentami finansowymi chętnie handlują inwestorzy krótkoterminowi, którzy starają się zarabiać na przejściowych spadkach i wzrostach kursu surowca.

Od czego zależy kurs złota?

Patrząc z punktu widzenia polskiego inwestora, można wskazać dwa czynniki bezpośrednio wpływające na cenę złota: wycenę ustalaną przez London Bullion Market Association (Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców) oraz kurs dolara amerykańskiego do polskiej złotówki. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to wprawdzie złoto jest notowane na wielu rynkach giełdowych, jednak podążają one przede wszystkim za ustaleniami 13 instytucji finansowych akredytowanych przez LBMA. Każda z tych instytucji dwukrotnie w ciągu dnia wskazuje cenę złota,, biorąc pod uwagę między innymi: kursy najważniejszych światowych walut, ceny innych towarów i surowców, czy bieżące wydarzenia polityczno-gospodarcze na świecie. W ten sposób wyznaczana jest cena kruszcu, którą podaje się w dolarach amerykańskich za uncję (masa 31,1035 gram). Warto przy tym dodać, że wykresy i notowania wielu innych giełd bazują nie na cenie złota za gram czy kilogram, lecz właśnie cenie za uncję.

Cena złota w Polsce a kurs dolara względem złotówki

Dolar amerykański to swego rodzaju globalna waluta rozliczeniowa, w której często wyrażana jest wartość różnych surowców, towarów i innych dóbr inwestycyjnych, notowanych na rynkach z całego świata. To o tyle ważne, że inwestując w złoto walutę inną niż amerykańska, trzeba mieć na uwadze również zmiany kursu walutowego. Przykładowo, jeśli w danym okresie cena złota będzie utrzymywała stabilny poziom 1300 USD za uncję, a zarazem w międzyczasie z 3,7 do 3,8 wzrośnie kurs dolara względem złotówki, to wyrażona w polskiej walucie wartość surowca wzrośnie z 4810 do 4940 zł. W takim wypadku, polski inwestor odnotowałby hipotetyczny zysk w wysokości 130 zł, mimo że rynkowa cena złota nie uległaby zmianie.

Sytuacje takie jak powyższa nie należą do rzadkości, niemniej jednak w dłuższym horyzoncie czasowym notowania kursu złota i dolara są ze sobą skorelowane. Analizując ich kilku- i kilkunastoletnie wykresy można zaobserwować, że okresy spadku wartości dolara pokrywają się z okresami wzrostu wartości złota, i vice versa.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Trzeba podkreślić, że bieżąca cena złota jest wypadkową wielu różnych czynników, na które surowiec ten nie zawsze reaguje w przewidywalny sposób. Polscy inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać, że, jak już wspomniano, istotna jest dla nich również relacja dolara do złotówki. Dlatego powinni śledzić takie strony jak: www.mennica.com.pl, gdzie dostępne są zarówno aktualne notowania kursu złota, jak również przydatne informacje i analizy związane z rynkiem tego kruszcu. Za pośrednictwem serwisu Mennicy Polskiej można też dokonać bezpiecznego zakupu sztabek czy monet bulionowych.

Komentarze

Arek
Ciekawy artykuł, kto kupił złoto po panice która miała miejsce niedawno to być może zrobił interes życia :)
https://jakikurs.pl/metale/cena-zlota/