Baza wiedzy

Specjalna Strefa Ekonomiczna w PolsceSpecjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać duże wahania, jeśli chodzi o liczby wydanych zezwoleń na Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce. Z jednej s
Tłumaczenie przysięgłeJakie są rodzaje tłumaczeń przysięgłych

Czym są tłumaczenia uwierzytelnione, inaczej mówiąc poświadczone, które potocznie nazywamy przysięgłymi? To przede wszystkim dokumenty, w których doko
Polscy ekonomiściWybitni polscy ekonomiści - Michał Kalecki, Kazimierz Łaski, Tadeusz Kowalik i inni

Ekonomia jest niezwykle ważną dziedziną nauki. Kształtuje ona warunki funkcjonowania społeczności. Nie wolno pomijać jej roli w kreowaniu porządku spo
Postępowanie ekonomiczneCo wpływa na postępowanie ekonomiczne i rozwój gospodarki? Socjologia ekonomii

Zrozumienie działań społeczno-ekonomicznych nie należy do najprostszych zadań. Socjologowie i ekonomiści od wieków starają się dostarczyć wartościoweg
E-commerceE-commerce - definicja, istota, rozwiązania

Coraz większą rolę w obecnych czasach odgrywa handel, a największym powodzeniem cieszy się jedna z jego odmian, jaką jest e-commerce, czyli handel int
Mikrootoczenie przedsiębiorstwaMikrootoczenie i makrootoczenie przedsiębiorstwa

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa, które określane jest również między innymi jako otoczenie bezpośrednie bądź otoczenie konkurencyjne, to czynniki funk
Definicja promocjiDefinicja promocji. Cele i funkcje promocji

Zanim potencjalny klient dokona zakupu towaru, osiągnięte muszą zostać takie etapy, jak zwrócenie uwagi, wywołanie zainteresowania, stworzenie chęci p
Prawo a handel elektronicznyUregulowania prawne dotyczące handlu elektronicznego

Rozwój technologii internetowych i mobilnych był na tyle gwałtowny i tak drastycznie zmienił społeczeństwo większości państw rozwiniętych i rozwijając
GiełdaGiełdowy slang polskich inwestorów

Na polskich forach, grupach czy stronach związanych z tematyką giełdową, można spotkać wiele skrótów czy potocznych słów, które nie każdy rozumie co o
Rynki finansoweRynek finansowy, walutowy, pieniężny

Rynki stanowią szczególny rodzaj instytucji, którą kształtują zarówno utrwalone zwyczaje prowadzenia handlu wymiennego, jak i prawo tworzone przez pol
Ekonomia społeczna a polityka socjalnaEkonomia społeczna a polityka socjalna

Coraz częściej obok wzrostu gospodarczego wśród głównych celów współczesnej ekonomii wymienia się konieczność godzenia zysku z interesem społecznym. D
Innowacje w gospodarceInnowacje - definicja, rodzaje. Rola innowacji w gospodarce

Innowacje to jedno z głównych źródeł postępu we współczesnych gospodarkach. Tendencja do myślenia o ekonomii w kategoriach ciągłego rozwoju sprawiła,
Definicja marketinguDefinicja marketingu. Rodzaje marketingu

Marketing jest ściśle powiązany z funkcją zbytu towarów przez przedsiębiorstwo. Jest on narzędziem firm, służącym do kształtowania i spełniania oczeki
Definicja reklamyDefinicja reklamy. Funkcje, cele reklamy

Reklama, pojęcie szeroko definiowane, tak samo szeroko rozumiane i chętnie używane w różnych kontekstach, ulegało i wciąż podlega wielu przeobrażeniom
KonkurencjaKonkurencja - definicja, analiza, strategie

Termin "konkurencja" wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa "concurrere", co oznacza dosłownie "biec razem". Merytoryczny sens tego zjawiska oznac
Wynagrodzenie za jeden dzień pracyWynagrodzenie za jeden dzień pracy - jak je obliczyć?

Zdarza się, że pracownik przez niemal cały miesiąc jest w firmie nieobecny. Wówczas pojawia się pytanie, jak obliczyć wynagrodzenie np. za jeden dzień
ObligacjeObligacje - czym są? Definicja i ich rodzaje

Konieczność pozyskania środków finansowych przez przedsiębiorstwa może prowadzić do przedsięwzięcia różnych środków. Prócz podstawowej możliwości, jak
PieniądzeDefinicje pieniądza i papieru wartościowego

Często jest tak, iż rzeczy z którymi mamy na co dzień do czynienia, kiedy przychodzi do ich zdefiniowania, nastręczają nam olbrzymich trudności. Podob
Pprocent składanyProcent składany - definicja i obliczanie

Procent składany jest to oprocentowanie wkładu pieniężnego polegające na dopisywaniu odsetek do podstawy oprocentowania (kapitału).
Gospodarka rynkowaGospodarka rynkowa: czym jest? Jej cechy i warunki istnienia

W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia Japonia czy też Francja obowiązującym systemem ekonomic
Sprzedaż osobista - marketingSprzedaż osobista - definicja, funkcje, przykłady

Pod pojęciem sprzedaży osobistej rozumie się bezpośrednią formę komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcą. Sprzedawca pokazuje produkt, demonstruje
Rozmowa biznesowaProspecting w sprzedaży, czyli jak skutecznie szukać klientów

W obecnych czasach, konkurencja produktów i usług na rynku obejmuje cały świat. Firmy wykorzystują wiele technik umożliwiających pozyskiwanie nowych k
WebinaryWebinary - możliwość rozwoju czy strata czasu?

W ostatnich tygodniach obserwujemy wysyp ofert webinarów i szkoleń online. Powód jest prosty - organizatorzy dostrzegli potencjał i zainteresowanie os
ForfaitingCzym jest forfaiting? Wierzytelności a umowa forfaitingu

Współczesne przemiany na szeroko pojmowanym rynku doprowadziły nie tylko do przekształcania się samych podmiotów nań działających (przedsiębiorstw - z
Zjawiska finansoweZjawiska finansowe i ich klasyfikacja

Ruch pieniądza decyduje o możliwości podziału i wymianie wartości materialnych - nie jest to jednak jednoznaczne ze stwierdzeniem, że każdemu przepływ
System motywacyjnySystem motywacyjny - definicja, zasady, cele, budowa

Pod pojęciem systemu motywacyjnego należy rozumieć zestaw instrumentów motywowania, który obowiązuje w przedsiębiorstwie / organizacji, w którego rama
PłacaPłaca - definicja, funkcje, strategie płacowe

Płaca w teorii jest ceną bądź też dochodem z pracy. Według koncepcji J. Meller pod pojęciem płacy rozumie się po prostu cenę za płacę, przy czym wskaz
Public RelationsCzym jest Public Relations? Definicja, cele, zadania, cechy

Podstawową zasadą udanego biznesu jest budowanie trwałych więzi ze swoimi klientami, dostawcami i dealerami. Jednak to nie wszystko. Profesjonalnie pr
Analiza finansowaAnaliza finansowa - istota, metody, rodzaje

Charakter współczesnej gospodarki rynkowej eksponuje kategorie wartościowe występujące w przedsiębiorstwie i często określany jest mianem pieniężnego.
Unia EuropejskaZasady działania Unii Europejskiej

Unia Europejska powstała 1.11.1993 roku w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht. Głównym jej zadaniem jest organizacja współpracy
FakturowanieNa czym polega fakturowanie?

Wielokrotnie słyszymy o fakturowaniu, wystawianiu faktur, ale nie każdy wie, co taki proces oznacza. Fakturowanie jest to rozliczenie towaru, który zo
Venture CapitalVenture capital - rodzaje i organizacja

Problemem wielu nowo powstałych firm jest brak kapitału startowego. Młode firmy często mają pomysły na biznes, ale ich realizacja wymaga doświadczenia
Instytucje Unii EuropejskiejInstytucje, organy Unii Europejskiej

Głównym aktem prawa pierwotnego UE jest Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych refere
Zdolność prawnaZdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Kodeks cywilny opisuje szczegółowo moment i warunki nabycia zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Artykuły poświęcone temu zagadnien
Reklamy w telewizjiJak reklamy na nas oddziałują? Poznaj chwyty i techniki

Chwyty i techniki w reklamach docierają do nas każdego dnia - niektórzy je dostrzegają, inni zdają się nie zauważać. Sprawdź, w jaki sposób reklamy od
Stopa bezrobociaStopa bezrobocia - definicja, jak ją obliczyć? Bezrobocie w Polsce

W celu badania i mierzenia zjawiska bezrobocia występującego w konkretnym państwie, wykorzystywana jest wielkość statystyczna, którą określa się miane
Konwojowanie i inkasoKonwojowanie i inkaso - bezpieczny transport firmowej gotówki

Choć współczesny system finansowy opiera się przede wszystkim na obrocie bezgotówkowym i bankowości elektronicznej, nadal istotna część transakcji roz
Wskaźnik WIBORCo warto wiedzieć o wskaźniku WIBOR?

Podpisując umowę o kredyt na mieszkanie, otrzymamy od banku harmonogram spłaty, w którym określona zostanie m.in. wysokość miesięcznych rat. Warto wie
Rynek kapitałowy w PolsceRynek kapitałowy w Polsce

Słowo giełda pochodzi najprawdopodobniej od wyrazu gildia oznaczającego zebranie kupców. Tego rodzaju spotkania odbywały się zazwyczaj podczas jarmark
Nadzór finansowyKomisja Nadzoru Finansowego KNF - zadania, zakres działań

KNF - Komisja Nadzoru FinansowegoJednym z segmentów gospodarki o szczególnej istotności dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju jest rynek finansowy
Prawo Laffera - krzywaKrzywa Laffera - podatki a dochody budżetu państwa

Podatki uiszczane przez obywateli stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa. Ich podniesienie zatem powinno skutkować zwiększeniem wpływów b
Popyt i podażPopyt i podaż, czyli wolny rynek w praktyce

Wolny rynek w praktyce - jak działa popyt i podaż? Rynek stanowi miejsce spotkania nabywców ze sprzedającymi, którzy wyrażają chęć wymiany pieniądza n
Audyt finansowyAudyt finansowy - czym powinien się charakteryzować?

Wielu osobom audyt kojarzy się głównie z czymś niepożądanym - media często nagłaśniają sprawy związane z nieprawidłowościami wykrytymi w różnych insty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnymZarządzanie ryzykiem operacyjnym

Ryzyko operacyjne, szeroko rozumiane jako wszystkie zagrożenia niezwiązane z ryzykiem rynkowym i kredytowym, które mogą negatywnie wpływać na kondycję
RachunkowośćRachunkowość - definicja, rodzaje, aktywa, pasywa, bilans

Rachunkowość - definicja, rodzaje, aktywa, pasywa, bilans, funkcje rachunkowości Czym jest rachunkowość? Jakie są współcześnie jej funkcje? Jednoznacz
Weksel trasowanyWeksel trasowany, sola, in blanco. Dyskont weksla

Weksle można podzielić według wielu kryteriów. Istotny jest podział weksli ze względu zarówno na postać (weksel prosty - weksel sola i weksel trasowan
Co to jest subkonto?Subkonto - co to jest?

Reklamy pojawiające się we wszelkich mediach, apele, ulotki… ile razy rodziło się pytanie co to jest to subkonto? Być może masz w swojej rodzinie lub
Istota rynku kapitałowegoIstota rynku kapitałowego

Wśród ludzi istnieją mechanizmy, które tworzą się spontanicznie i wynikają z konieczności zaspakajania swoich potrzeb. I jednym z takich mechanizmów j
Licencje programów komputerowychLicencje programów komputerowych - czym są i jak je weryfikować w swoim przedsiębiorstwie

Ciężko sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić firmę, która byłaby w stanie obejść się bez komputera oraz specjalistycznych programów w nim zainstalowa
List zastawnyCo to jest list zastawny?

Co to jest list zastawny? Papiery wartościowe są obecnie doskonałym, a także bardzo popularnym sposobem na inwestowanie własnego kapitału. Wymogiem je
RynekCo to jest rynek? Definicja, podstawowe pojęcia

Czym jest rynek - podstawowe pojęcia. Jeśli chcemy zająć się inwestowaniem pieniędzy musimy poznać podstawowe pojęcia rynkowe. Zacznijmy od tego co to
System finansowySystem finansowy

Systemem finansowym jest całokształt form prawnych i organizacyjnych gromadzenia i wykorzystywania zasobów finansowych. Obejmuje on zarówno normy (prz
Chińskie złoto3 kraje wydobywające najwięcej złota

Nie da się ukryć: aby można było kupić złoto - zarówno w celach inwestycyjnych jak i ozdobnych, trzeba je najpierw wydobyć. W artykule przybliżamy trz
Sztabki złotaCzołowi producenci sztabek złota

Czy wszystkie sztabki złota są takie same? W żadnym razie! Nawet tu, w tym świecie czystego kruszcu, liczy się marka.Oto lista najbardziej poważanych
FinanseFinanse i ich definicja

Finansami nazywamy zwyczajowo ogół procesów i operacji, związanych z pieniądzem.Jakie to procesy? Przede wszystkim gromadzenie oraz przechowywanie pie