Subkonto - co to jest?

Co to jest subkonto?Reklamy pojawiające się we wszelkich mediach, apele, ulotki… ile razy rodziło się pytanie co to jest to subkonto? Być może masz w swojej rodzinie lub sam jesteś osobą która potrzebuje pomocy finansowej?

Czym tak właściwie jest subkonto?

Subkontem nazywamy narzędzie czy też usługę księgową polegającą na wyodrębnianiu środków finansowych na rzecz konkretnych beneficjentów, prowadzoną przez organizację pożytku publicznego w ramach ogólnego konta bankowego.

W Fundacji AVALON (www.fundacjaavalon.pl) zajmującej się pomocą osobom niepełnosprawnym i chorym, każdy podopieczny otrzymuje indywidualny numer subkonta, który jest identyfikatorem wpłat darowizn czy 1%. Subkonto umożliwia pozyskiwanie 1% podatku i darowizn od członków rodzin, znajomych, przyjaciół i ludzi dobrej woli. Zebrane środki mogą być wykorzystane przez organizację lub Beneficjenta zgodnie z warunkami umowy o subkoncie. Subkonto służy do zbierania środków pieniężnych pochodzących z darowizn otrzymywanych przez organizację od osób fizycznych i osób prawnych (firm) , a także do zbierania wpłat w ramach 1% podatku według zasad zawartych w ustawie dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy subkonto jest konieczne do zbierania 1% i darowizn?

Darowizny można zbierać prywatnie ale koniecznie należy się z nich rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Natomiast 1 % podatku mogą zbierać wyłącznie organizację pożytku publicznego. Wiele z nich umożliwia zbieranie środków na rzecz konkretnych Podopiecznych. Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym powstała w 2006 roku, początkowo działała pod nazwą "Przyjaciele Sebastianowi". W 2009 roku nazwa została zmieniona na obecną i uzyskała status OPP. Dzięki temu statusowi umożliwiła już ponad 4500 osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym zbieranie środków na indywidulanych subkontach. W ramach obsługi subkonta Fundacja gwarantuje bezproblemowy wgląd w stan zgromadzonych środków oraz załatwienie wszelkich spraw związanych z Urzędem Skarbowym.

Kto i jak może założyć subkonto?

Wśród obecnie działających organizacji wiele ukierunkowanych jest na konkretne grupy Beneficjentów. Fundacja AVALON niesie pomoc niezależnie od wieku i posiadanego schorzenia wszystkim niepełnosprawnym lub przewlekle chorym. Jeżeli zależy Ci na czasie i fachowej obsłudze Fundacja AVALON jest właśnie dla Ciebie. Klarowne określenie wymaganych dokumentów oraz możliwość uruchomienia subkonta już w ciągu 3 dni roboczych to niewątpliwe atuty tej Fundacji.

W jaki sposób można gromadzić środki na subkoncie?

Na subkoncie można gromadzić środki pochodzące od osób fizycznych lub firm. W Fundacji AVALON wszystkie środki gromadzone na rzecz Beneficjenta są księgowane na jego subkoncie i przeznaczone na jego potrzeby, a następnie wydatkowane według jego życzenia pod warunkiem zgodności z celami statutowymi Fundacji. Przy wyborze organizacji ważne jest zwrócić uwagę jakie oferuje możliwości zbierania środków. Fundacja AVALON oprócz 1% czy darowizn, umożliwia Podopiecznym korzystanie z wielu innych form zbierania środków finansowych.

Jak wykorzystać środki zgromadzone na moimi subkoncie?

Zebrane na subkoncie pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów określonych w porozumieniu z organizacją. Dla przykładu Fundacja AVALON posiada bardzo szeroki zakres dofinansowań tj. kosztów rehabilitacji, leczenia, leków, dojazdów, wszelkich dostosowań, kosztów życia codziennego. Jedyne co trzeba zrobić to przesłać pocztą tradycyjną wypełniony wniosek razem z oryginałami dokumentów świadczących o poniesionych kosztach lub takich które trzeba opłacić do sprzedawcy. Fundacja na bieżąco informuje mailowo o postępach w realizacji wniosku i gwarantuje maksymalny czas realizacji wniosku w czasie 3 dni roboczych.

Autor: www.fundacjaavalon.pl.

Komentarze