Rozliczanie faktur na Amazon - wszystko, co powinieneś wiedzieć

FakturaAmazon miał być sporym ułatwieniem dla polskich inwestorów, którzy chcieli dostarczać swoje produkty za granicę. Dzięki niemu nie ma potrzeby tworzenia struktur w innym kraju i zajmowania się sprawami logistycznymi. Te kwestie spoczywają na amerykańskim gigancie handlowym. To on zajmuje się dystrybucją towarów z polskiego centrum do zagranicznego. Przyciąga to co roku wiele osób związanych z branżą e-commerce. Jednakże zrealizowane transakcje mogą być przyczyną problemów z rozliczaniem podatku VAT. Co jest przyczyną tych nieprawidłowości oraz czy można uniknąć dodatkowych opłat?

Funkcjonowanie Amazona według polskiego prawa

Amerykański gigant ma swoje centra dystrybucyjne w Polsce już od 2014 roku. W tym roku powstało kolejne. Z tego też powodu, coraz więcej osób zastawia się nad sprzedażą swoich towarów na inne kraje. Według polskiego prawa, Amazon wysyła swoje produkty do innych krajów Unii Europejskiej, co powinno być traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez co, podatek od towarów i usług powinien wynosić dla polskiego przedsiębiorcy 0%. Jego opłata jest obowiązkiem nabywcy, czyli Amazona.

Nieprawidłowe faktury od Amazona?

Problem zaczyna się dopiero w momencie wystawiania faktury. Według prawa, aby podatek od towarów i usług wynosił 0%, nabywca musi podać na fakturze numer identyfikacji podatkowej, który jest przyznany przez kraj, gdzie spółka ma swoją główną siedzibę.

Niestety na fakturze od Amazona wygląda to inaczej. Każdy przedsiębiorca dostaje od amerykańskiego giganta fakturę, na której znajdują się: cena towaru wyrażona w Euro, zerowa stawka VAT oraz numer identyfikacji podatkowej, który Amazon otrzymał na terenie Polski. Podanie tego numeru zmienia istotę prawną i uniemożliwia przyznanie zerowej stawki VAT. W takim wypadku wysyłka swoich towarów za granicę za pośrednictwem Amazona jest traktowana, jako zwykła dostawa krajowa i jest obciążana podatkiem w wysokości 23%.

Jak uniknąć wysokiego podatku korzystając z Amazona?

Nie warto jednak rezygnować z walki o zerową stawkę VAT w przypadku wysyłki towarów za granicę. Dobrze jest podjąć rozmowy z konsultantami Amazona o wpisanie prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej. Wymaga to niestety cierpliwości, ale wysiłek jest jak najbardziej opłacalny.

W przypadku jakiegokolwiek problemu z Urzędem w Polsce można powołać się na błąd formalny. Jest on mniej istotny od pozostałych warunków, które muszą być spełnione przy dostarczaniu towarów poza kraj. Warto wiedzieć, że stoi za tym oświadczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2016 roku.

Sprzedaż przez Amazon miała być szybka i otwierać nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Faktycznie, dzięki amerykańskiemu gigantowi, możemy łatwo wysyłać swoje towary do zagranicznych klientów. Problemy wynikają jedynie z nieprawidłowo wystawianych faktur przez Amazon. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że z czasem zostaną naniesione korekty i na dokumentach przestanie się pojawiać polski numer identyfikacji podatkowej. W przeciwnym razie Amazon może stracić wielu polskich klientów.

Autor: www.nethansa.com.

Komentarze