Bankowość

Numer IBANNumer IBAN - czym jest, do czego służy? Numery IBAN polskich banków

W dobie globalnej cyfryzacji całego sektora finansowego i upowszechnieniu elektronicznego systemu wymiany komunikatów SWIFT oraz kodu BIC, oprócz nich
Banki - podział, rodzaje, funkcjeBanki - rodzaje, kryteria podziału, funkcje

Banki to jednostki finansowe, które odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa - transakcje, przeprowadzane przez nie dotyczą bezpośrednio obywate
Bank hipotecznyBankowość hipoteczna i listy zastawne w Polsce - geneza

Geneza banków hipotecznych oraz listów zastawnych sięga swoim zakresem greckiej hipoteki, włoskich listów dłużnych, a także niderlandzkich listów kolo
Usługi bankoweUsługi bankowe - cechy

Usługi bankowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród konsumentów, ale niosą ze sobą pewne ryzyko, również dla samego banku. Dlatego każda taka us
Narodowy Bank Polski - bank centralnyBank Centralny - NBP: rola, zadania, funkcje, organy

W państwie polskim funkcjonują podmioty, które stanowią filar bezpieczeństwa finansowego kraju i charakteryzują się specyficzną strukturą. Do takich p
Bankowość w PolsceBankowość w Polsce - powstanie, rozwój, podstawy działania

Powstanie i rozwój bankowości w Polsce datuje się od 1828 roku, gdy został powołany przez ówczesnego Ministra Skarbu Królestwa Polskiego bank centraln
BankBanki i ich rola we współczesnym świecie

Odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce, a ze świadczonych przez banki usług korzysta niemal każdy z nas. jaką rolę odgrywają one w świecie fi