Finanse publiczne

System finansowySystem finansowy

Systemem finansowym jest całokształt form prawnych i organizacyjnych gromadzenia i wykorzystywania zasobów finansowych. Obejmuje on zarówno normy (prz
Jednotki sektora finansów publicznychJednostki sektora finansów publicznych - zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania i powstawania jednostek sektora finansów publicznych określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rozdział